ÖT 11.6.2016: Vad är humant och rimligt?

11.06.2016 kl. 11:48
Migrationsverkets beslut blottar tydligt att vi har en lag om familjeåterförening som ger rum för sådana snäva tolkningar som jag bedömer att inte var lagstiftarens avsik

Vi har de senaste dagarna engagerats av familjen från Irak där pappan har fått asyl och uppehållstillstånd i Finland, men mamman och familjens 3-åring utvisas. Dessutom har paret ett spädbarn, vars uppehållstillstånd är oklart.

 

Det är bra att HFD såg till att det blev timeout i processen och satte verkställighetsförbud på utvisningsbeslutet.

Migrationsverkets beslut blottar tydligt att vi har en lag om familjeåterförening som ger rum för sådana snäva tolkningar som jag bedömer att inte var lagstiftarens avsikt. Det är både orimligt och inhumant att splittra en familj som detta utvisningsbeslut nu gör, ifall det verkställs.

 

Då det gäller invandrare och flyktingar borde barnets fördel beaktas i alla lägen. Det bör vara något helt fundamentalt även i myndigheternas hantering av enskilda fall.

Barnets fördel var även det som grundlagsutskottet underströk i sitt färska utlåtande över regeringens förslag till ytterligare skärpning av utlänningslagen. Lagförslaget behandlas som bäst i riksdagens förvaltningsutskott.

I detta läge – då vi ser vad tolkningen av lagen leder till då det gäller familjeåterföreningar– är det direkt nedslående att regeringen driver på en skärpning. Det vittnar om ett synnerligen hårt och rått samhällsklimat, där alla barns rätt till sin familj inte mera sätts i första rummet.

Det är lätt för mig att förenas med Thomas Blomqvist, som är vår grupps medlem i förvaltningsutskottet, som säger att lagen borde ändras helt i motsatt riktning än vad regeringen föreslår.

Allt annat är inhumant och orimligt. Sannfinländarnas agenda när det gäller utlänningslagen känner vi till, men är det verkligen också Centerns och Samlingspartiets linje? Det går ännu att dra förslaget tillbaka, och jag hoppas vår statsminister nu skulle sätta ner foten.

Jag efterlyser nytänkande av regeringen. Påhejade av Sannfinländarnas i grunden mycket avoga inställning till invandring håller regeringen steg för steg på skärpa utlänningslagen med målsättningen att Finland inte ska framstå som ett attraktivt land. Är det ett sådant Finland vi vill ha som präglas av allmän negativism, missunnsamhet och främlingsfientlighet? Nej, det parti som jag representerar har en helt annan vision och andra värderingar.

 

Det är viktigt att våra myndigheter har klart för sig vad som avses med barnets fördel. De bestämmelser vi har får inte tolkas mot FN:s konvention om barnets rättigheter. Enligt den ska ett barn inte hållas åtskilt från sina föräldrar mot sin vilja, utom när det är barnets bästa.

Fallet med Irakfamiljen visar att skärpningen av utlänningslagen inte borde godkännas. I stället borde en ny lagberedning startas som leder till att dylika familjetragedier utesluts. Vi vet alla vilket värde det har för att integrationsprocessen ska lyckas att familjen kan hålla ihop.

 

Inkommande veckoslut samlas många partier till partikongresser runt om i landet. Då ges många möjlighet att diskutera samhällsklimatet i landet och vägen framåt för att lyfta Finland.