Pressmeddelande 22.6.2016: Regeringens är blind för potentialen i arbetshälsan

22.06.2016 kl. 13:02
Välmående i arbetslivet kan spara samhället miljarder samtidigt som det kan spara på individens hälsa. Vi har inte råd att ignorera inbesparingarna vi kan göra för mänskligt välmående och ekonomin

På uppdrag av Tankesmedjan Agenda presenterade professor Guy Ahonen idag en rapport som ger vid handen att den finska ekonomin årligen förlorar över 25 miljarder euro på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsolycksfall. En av rapportens ledande principer är sunt ledarskap.

 

- Regeringen har varit så blind av sitt eget roende och hopande med arbetsmarknadsförhandlingarna, vårdreformen, beslut som först fattas och sedan dras tillbaka och diverse ministerbyten, att  man inte ser de enorma möjligheter som till exempel finns i satsningar på välmående i arbetet, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

 

- Välmående i arbetslivet kan spara samhället miljarder samtidigt som det kan spara på individens hälsa. Vi har inte råd att ignorera inbesparingarna vi kan göra för mänskligt välmående och ekonomin. Ett nationellt program för bättre arbetshälsa bör snarast initieras. Ju bättre människor mår, desto längre orkar de jobba, desto lägre blir kostnaderna för sjukfrånvaro och förtidspensionering, och desto bättre blir produktiviteten. Här ger vi regeringen ett konkret förslag på hur man kan åtgärda arbetshälsan, såsom också minister Mäntylä efterlyst.

 

Tankesmedjan Agenda publicerade idag rapporten Bättre arbetsliv – bättre ekonomi. Rapporten finns att ladda ner i sin helhet på:

http://www.bildningsforbundet.fi/sv/publikationer/view-111834-4873