Pressmeddelande 26.6.2016: Regeringens är blind för möjligheterna med arbetshälsan

27.06.2016 kl. 13:49
Regeringen har varit så blind av sitt eget roende och hopande med arbetsmarknadsförhandlingarna, vårdreformen, beslut som först fattas och sedan dras tillbaka och diverse ministerbyten, att  man inte ser de enorma möjligheter som till exempel finns i satsningar på välmående i arbetet

På uppdrag av Tankesmedjan Agenda presenterade professor Guy Ahonen i veckan en rapport som ger vid handen att den finska ekonomin årligen förlorar över 25 miljarder euro på grund av sjukpensioner, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och arbetsolycksfall. En av rapportens ledande principer är sunt ledarskap.

 

- Regeringen har varit så blind av sitt eget roende och hopande med arbetsmarknadsförhandlingarna, vårdreformen, beslut som först fattas och sedan dras tillbaka och diverse ministerbyten, att  man inte ser de enorma möjligheter som till exempel finns i satsningar på välmående i arbetet, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

 

- Välmående i arbetslivet kan spara samhället miljarder samtidigt som det kan spara på individens hälsa. Vi har inte råd att ignorera inbesparingarna vi kan göra för mänskligt välmående och ekonomin.

Behovet att spara blir inte mindre av de nya utmaningarna för den Europeiska ekonomin i och med resultatet av Britternas EU-folkomröstning. Snarare tvärtom.

- Ett nationellt program för bättre arbetshälsa bör därför snarast initieras. Ju bättre människor mår, desto längre orkar de jobba, desto lägre blir kostnaderna för sjukfrånvaro och förtidspensionering, och desto bättre blir produktiviteten. Här ger vi regeringen ett konkret förslag på hur man kan åtgärda arbetshälsan, såsom också minister Mäntylä efterlyst.

 

Tankesmedjan Agendas rapport Bättre arbetsliv – bättre ekonomi finns att ladda ner i sin helhet på:

http://www.bildningsforbundet.fi/sv/publikationer/view-111834-4873