Pressmeddelande 15.8.2016: Finjustering räcker inte – det krävs verkliga reformer för att förbättra sysselsättningen

15.08.2016 kl. 10:12
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen kommer med nya, genomförbara åtgärdsförslag för att förbättra sysselsättningen.
Det budgetförslag som finansministeriet idag presenterade innehåller inga sådana åtgärder.

- Vi vet redan nu att konkurrenskraftsavtalet och regeringens åtgärder hittills inte räcker för att skapa tillräckligt med nya arbetsplatser.

Det har regeringen själv medgett. Därför är det nödvändigt att regeringen i samband med budgetmanglingen presenterar verkliga reformer för att förbättra sysselsättningen. Finjustering räcker inte. Vi inom SFP erbjuder gärna våra egna alternativ till regeringens förfogande, säger Anna-Maja Henriksson.

 

- Regeringen borde ta sig ur sin ideologiska tvångströja och påbörja förnyandet av familjeledighetssystemet omgående. Genom att satsa på arbetsvälmående kan vi också spara enorma summor. Varför vill inte regeringen och arbetsmarknadsparterna ta tag i detta? Arbetssökande och de lediga arbetsplatserna borde också hitta varandra bättre. Vi har redan tidigare föreslagit en effektivering av arbetsförmedlingen.

Exempelvis bör konkurrenssättning av arbetskraftstjänster möjliggöras.

Vi kan också se på Sverige i hur man får fart på arbetsmarknaden.

 

Henriksson ställer sig positiv till de skattelättnader som finansministeriet föreslår.

 

- Skattelättnaderna är viktiga med tanke på löntagarnas och pensionärernas köpkraft. Bra, att man denna gång håller det man lovat.

Samtidigt är det ganska intressant att Samlingspartiet som finansministerparti verkar pruta på målsättningen att stävja statens skuldsättning.

 

Förutom skattelättnaderna ser Henriksson till exempel inkluderandet av vattkoppor i det nationella vaccineringsprogrammet som en positiv sak.

Trots vissa ljusglimtar, kan Henriksson inte godkänna tyngdpunkten i regeringens nedskärningar som är oförändrad

 

- Sorgligt men sant är att regeringens massiva utbildningsnedskärningar inte försvinner någonstans. Det borde satsas i utbildningen istället för att försvaga den. Som tidigare justitieminister är jag också oroad över de föreslagna nedskärningarna i domstolarnas resurser. Det är klart att rättsvården och rättskyddet inte blir bättre av detta.