Festtal Novias inskiption 9.9.2016

09.09.2016 kl. 13:36

Rektor, studerande, lärare, övrig personal, inbjudna gäster, mina damer och herrar.

Vad ska du bli när du blir stor? Den frågan ställde jag för sju år sedan då jag senast hade äran att hålla tal vid Novias inskription. Jag konstaterade då att frågan är vanlig att få då man är barn och att många säkert svarat på den med bestämdhet. Då ventilerade jag också långt kring drömmar om framtiden och vikten av att göra något man trivs med och mår väl av. Detta är inte mindre relevant idag än det var då, trots att mycket hänt de senaste åren.

 

Med facit på handen kan jag säga att frågan om vad man vill bli som stor inte blir mindre aktuell trots att man blir äldre. Jag har sedan senast jag deltog i inskriptionen först blivit justitieminister, sedan bytt från regering till opposition och nu senast i somras blivit vald till partiordförande för Svenska folkpartiet. Med det sagt ska man aldrig sluta drömma eller målmedvetet arbeta mot sina mål - även om oppositionsrollen inte är det jag drömt mest om. Ytterst handlar det ändå om att hitta sin plats och att trivas med den och livet.

 

Dagens studerande har all rätt att satsa på sina drömmar, utmana sig själva och ges grunderna för att utveckla och förverkliga sig själva. Det är ni studerande som kan skapa en fin framtid för er själva, för människor nära er och genom det för hela Finland. För att dagens studerande ska få bästa möjliga utgångsläge inför arbetslivet behövs en kvalitativ småbarnsfostran, förstklassig grundskola och en högklassig vidareutbildning efter det. Att satsa på utbildning är aldrig fel. Tvärtom är det en av de bästa investeringar i oss själva vi som individer kan göra. En god utbildning öppnar dörrar och ger möjligheter i livet.

 

Den vidareutbildning vi har i Finland ska motsvara de behov arbetsmarknaden har så att vi utbildar till arbete – inte till arbetslöshet. Trots att arbetsmarknaden inte är konstant utan ändras med åren och kraven på arbetstagarna emellanåt ändras så lever Yrkeshögskolan Novia i sin tid. Novia är Svenskfinlands största yrkeshögskola med verksamhet på flera orter och erbjuder både en arbetslivsförankrad högskoleutbildning samt fortbildning. Att Novias forskning är relevant och att Novia är lyhörd för arbetslivets behov lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling, men först och främst även ger de som studerar vid Novia en god bas inför framtida prövningar. Gratulerar till alla er som nu inleder era studier och till alla er som fortsätter era studier. Det är ett bra val av yrkeshögskola ni har gjort och det kan ni vara stolta över.

 

Det är ingen överdrift att här säga att Yrkeshögskolan Novia är en av de viktigaste hörnstenarna i den svenskspråkiga utbildningspalett vi har i dagens Finland. Behovet av starka och högklassiga svenskspråkiga enheter i utbildningen blir allt viktigare då dagens politik försvagar möjligheterna till service på svenska och inte minst försöken med att byta ut undervisningen i svenska till ett annat språk står inför dörren. Det är en tråkig utveckling som dagens regering  bedriver, som ger landets befolkning olika förutsättningar inför framtiden då deras språkkunskaper i de inhemska språken inte står på samma linje. Att kunna fler språk är alltid en rikedom och dessutom en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. Därför är mitt budskap också till er, satsa på finska, engelska och gärna också andra språk. Det ger garanterat er ett ännu mer spännande liv och fler möjligheter!

 

Låt mig också säga att Yrkeshögskolorna har en viktig roll i vårt samhälle. De skall inte bara utbilda utan också fungera som utvecklare i sina regioner. För Svenskfinland är det viktigt att Novia har verksamhet på flera orter. Här i Vasa, men också i Raseborg, Åbo och Jakobstad. Alla orter i regioner som är viktiga för det svenska i Finland och därmed för det tvåspråkiga Finland på sikt. I dessa centraliseringens tidevarv, är det friskt att inse att all centralisering inte är av godo. Det finns en orsak till att de finlandssvenska regionerna mår relativt väl, och jag vill påstå att det också hänger samman med den insikt som funnits att se till att högskole- och yrkeshögskoleutbildning kunnat skötas på en kvalitativ nivå på fler än tre orter i landet. Med dagens teknik, där inte enbart telefonen är uppfunnen, är det också möjligt att hålla levande kontakt med kolleger på andra sidan jordklotet utan större problem. Den mänskliga kontakten kan upprätthållas också på annat sätt än genom att sitta vid samma kaffebord. Men kvaliteten i utbildningen ska vi värna om, det är det absolut viktigaste. Men lika litet som stort alltid skulle vara vackert - ja lika litet är en mindre enhet kvalitativt sämre per automatik än en större!

 

Vad gäller utbildningslösningarnas framtid i Svenskfinland efterlyser jag därför mera dialog och mindre soloutspel. Vi sitter nämligen i samma båt, och vår gemensamma uppgift är att hålla hela den båten flytande!

 

 

 

Bästa vänner,

Finlands regering samlades förra veckan till budgetria för att besluta om vårt lands kommande års budget. Budgetrian går i samma spår som regeringsprogrammet från början slagit fast. Det innebär stora nedskärningar inom utbildning, forskning och innovation, bistånd och en eftersträvan att förverkliga ett flertal reformer, som regeringen hoppas ska ge inbesparingar. Den offentliga debatten som regeringen försökt lägga upp har kretsat kring sysselsättningsåtgärder och utvecklingen av låntagningen. De enorma nedskärningarna i utbildningen kvarstår även trots att vi i SFP visat att det finns alternativ att ta till så att nedskärningarna inte behöver göras.

 

Högklassig och avgiftsfri utbildning är den viktigaste förutsättningen för att medborgarna ska ha likvärdiga möjligheter att lyckas i livet, oavsett bakgrund. På grund av regeringens utbildningsnedskärningar har flera högskolor tvingats samarbetsförhandla och därmed spara kostnader.

 

Högt kunnande, utbildning och bildning har varit grunden för Finlands framgång, och att satsa på utbildning och kunnande stärker vår internationella konkurrenskraft. Att skära i utbildning och bildning är att skära i Finlands och finländarnas framtid. Detta gör besluten om nedskärningar speciellt kortsiktiga och direkt skadliga.

 

Det här är också orsaken till att vi i SFP förra våren för första gången sen 1932 var första undertecknare på en interpellation. Senast SFP tog initiativ till en interpellation var alltså för 84 år sedan, några veckor efter att den förhatliga förbudslagen hade upphört och ersatts av statsmonopolet O.Y.Alkoholiliike A.B. Flera SFP:are var då missnöjda med höga priser på ölet och med dåliga öppettider. - Men tillbaka till sak och fokus på framtiden istället för dåtiden. Vi kan alltså säga att det inte är varje dag vi tar initiativ till att fälla regeringen i någon fråga, men utbildningen och studerandes situation är helt klart en sådan. Vi kommer alltid att värna om utbildningen.

 

Bästa studerande,

Regeringen Sipilä är tyvärr inte studerandevänlig, då den föreslår inte bara nedskärningar i utbildningen överlag utan även gör massiva nedskärningar i studiestödet. För oss i SFP har studiestödet däremot alltid varit viktigt. Vi var med när det nuvarande studiestödet med tyngdpunkt på studiepenningen skapades. När min kollega Stefan Wallin var ansvarig minister för studiestödet höjdes studiepenningen för första gången på 15 år och samtidigt höjdes också studerandenas egna inkomstgränser. Under den förra valperioden var vi med i regeringen och genomförde indexbindningen av studiepenningen. En av regeringen Sipiläs första åtgärder var sedan att slopa indexbindningen.

 

Tyvärr slutar inte regeringens nedmontering av studiestödet här. Trots att regeringspartierna med statsminister Sipilä i spetsen före riksdagsvalet lovade och bedyrade att studiestödet inte ska försvagas, gör man nu helt tvärtom. Regeringen skär i studiepenningen och vill göra studiestödet mera lånebaserat.

 

Det här är helt fel väg att gå. Vi i SFP anser att alla ska ha lika möjligheter att skaffa sig en högre utbildning, oberoende föräldrarnas bakgrund och inkomster.  Ett mer lånebaserat studiestöd skulle göra denna strävan till jämlikhet svårare.

 

Jag vet också själv från min egen studietid något om hur det är att vara studerande och att inte ha mycket pengar i vardagen.  Jag kommer från en ensamförsörjarfamilj, vi är sju syskon. Min pappa gick bort då jag var endast sex månader gammal. När jag var 21 år och studerade juridik för tredje året gick också min mamma bort. Jag vet att mina studier inte skulle ha lyckats, om inte studiestödet skulle ha funnits. Man kan också berättigat fråga; vilken annan grupp i samhället tvingas avstå från över 25 % av sin utkomst?

 

Bästa studerande, vi godkänner inte några som helst nedskärningar i studiestödet. Senare i höst, i samband med vår alternativa budget kommer vi att visa att regeringen kunde ha prioriterat sina nedskärningar annorlunda.

 

Studiestödets inkomstgränser orsakar bekymmer för många studerande, som måste betala sitt stöd tillbaka ifall de förtjänat lite för mycket. Den straffränta på 15 % som uppbärs då studiestödet ska återbetalas är dessutom helt oskälig. Årligen används det också ett stort antal arbetstimmar på studiestödets återbetalningsbyråkrati. Dessutom är det viktigt att minnas att arbetserfarenhet är en viktig inkörsport till er kommande arbetskarriär.

 

Vi i SFP anser att studiestödets inkomstgränser borde höjas. Ni studerande skall inte bestraffas för att ni jobbar vid sidan om studierna!

 

Det är i mina ögon paradoxalt att regeringen Sipilä skär i studiestödet, vilket leder till att studerande måste arbeta vid sidan av studierna. Samtidigt håller de nämligen fast vid studiestödets inkomstgränser, vilket gör att studerande inte får arbeta vid sidan av studierna. Jag som trodde ingenjörer var bra på logiskt tänkande.

 

Nåja,

Skämt åsido - Regeringens utbildningsfientliga politik slår även på andra sätt hårt mot er högskolestuderandes vardag. Möjligheten att kunna vända sig till olika slags stödtjänster är viktiga för framgångsrika studier. Studiehandledning, karriärvägledning, rekryteringstjänster, studierådgivnings och psykolog-tjänster. Då man behöver hjälp ska man kunna få det. Alla vinner på det. Tyvärr ligger nu  detta i farozonen då högskolorna tvingas spara, även om jag vet att man vid högskolorna försöker göra det så gått det går i rådande förhållanden. Också här vill vi i SFP under hösten, liksom vi gjorde förra hösten, visa att regeringen kunde ha prioriterat annorlunda i sin ekonomiska- och utbildningspolitiska politik.

 

Bästa studerande,

Men kom också ihåg att studierna inte är allt. Det är få som ångrar att de aktiverat sig i studerandeföreningar eller studerandekåren. Det kan ge värdefulla erfarenheter, kunskaper och nätverk som håller livet ut. Minst lika viktigt är det att annars också ha balans i sitt personliga liv. Att låta sig må bra. Det behövs tillräckligt med sömn och motion, men också tillräckligt med tid för vänner och fritid. Lägg märke till varandra, bry er om varandra. Uppmuntra och stöd din kompis, och var inte rädd att söka hjälp om något börjar kännas övermäktigt. Det finns alltid lösningar. Att det finns en fungerande hälsovård även för yrkeshögskolestuderande är naturligtvis också väldigt viktigt. Se till att ni använder den. Den finns till för er.

 

I min politik finns alltid fokus på hur vi kan göra vardagen bättre genom att se positivt på framtiden. Det är också det som driver mig. Jag har en tro på att saker kan göras bättre och det måste vi också hela tiden tro på eftersom ingenting är konstant. Utvecklingen i Finland och internationellt gör att vi måste utvecklas och bra så. Därför lönar det sig inte att bli och harma sig över det som skett tidigare utan blicka framåt och göra det som känns rätt inför framtiden. Det är bara vi som kan forma vår egen framtid.

 

Bästa vänner,

Yrkeshögskolan Novia är och ska även i framtiden vara en av de institutioner som Svenskfinland förlitar sig på när det gäller sjukskötare, socionomer, sjökaptener, agrologer och ingenjörer för att nämna ett fåtal. För att inte tala om äktenskapsfabrikens utmärkta utbud av svensk- och tvåspråkiga parförhållanden.

 

Det är klart att ingen med säkerhet kan säga något om hur världsekonomin ser ut om några år. Det vi däremot vet är att antalet personer som går i pension i Finland kommer att överstiga antalet unga som kommer ut på arbetsmarknaden. Det i sig inger såväl hopp som oro. Oro för att en stor mängd kunskap försvinner, men hopp därför att ni alla studerande kommer att behövas för att hålla Oy Finland Ab igång.

 

Vårt land kommer bland annat att behöva företagare, ingenjörer och kreatörer som utvecklar produkter som tilltalar såväl den nationella som den globala marknaden. Vi behöver kreativa lösningar inom vård och omsorg och säkert en hel del ny teknologi, men aldrig kommer apparater och teknologi att fullt ut kunna ersätta händer och mänsklig kontakt. Om någonstans så är det inom vård, skola och omsorg som behovet av svenskspråkig och tvåspråkig personal också måste kunna tryggas på sikt. Därför är Novias roll är central. Vårdens behov av personal i framtiden kommer att vara betydande och jag hör till dem som tror att vi inte kommer att klara att täcka det behovet med enbart ”egen” arbetskraft. Därför kan vi inte vara främmande för invandring, inte bara inom vården utan samhället överlag.

 

Vi, som människor, behöver samvaro och en känsla av delaktighet för att må bra. Vi behöver få använda alla våra sinnen. Här kommer kulturen in som en starkt bärande ingrediens i våra samhällen. Kulturen ökar bevisligen vårt välmående och för oss finlandssvenskar är det naturligtvis viktigt att vi har möjlighet att också inom musik, teater, bildkonst och andra kulturämnen få vår utbildning på svenska. Detta för att vi även i framtiden ska ha en finlandssvensk kulturautonomi.

 

Finlands miljö är unik, exceptionell och bidrar med enorma möjligheter. Jag är övertygad om att vår miljö och våra miljöresurser är ett område vi ska vara experter på och kunna utveckla. Samtidigt som vår expertis inom sjöfart är guld värld internationellt. Dessa är områden som kan stöda oss i vår framtida konkurrenskraft nationellt och internationell. Vi ska vara stolta över den miljö och de naturresurser vi har och turismen har också en stor potential i Finland. Utmaningen är mer att få omvärlden att veta vad allt de kan uppleva i Finland.

 

Bästa vänner,

Då jag studerade hade jag ingen oro för framtiden. Jag visste att så länge jag sköter mina studier och skaffar mig en del erfarenhet i samband med dem så kommer jag att ha ett jobb då jag blir utexaminerad. Jag upplever att atmosfären kan kännas lite annorlunda idag och jag ser det i mina döttrar och deras vänner. Sysselsättningsläget är oroande lågt, de oacceptabla nedskärningarna i utbildningen och studiestödet pressar på och den allmänna samhällsatmosfären är på något vis mindre accepterade till det som inte är enligt normen. Jag vill ändå säga att utbildningen och utvecklingen studerande idag genomgår är precis lika värdefull och viktig både då det gäller kompetens, men också för den personliga utvecklingen som den var under min tid eller tidigare. Novias utbildning ger goda förutsättningar inför framtiden och jag vill påminna er alla här idag om att vi ofta kan mycket mer än vi tror.

 

Låt mig avsluta med att sammanfatta mitt tal genom att säga att Yrkeshögskolan Novia lever i tiden, och att ni alla som arbetar vid Novia har ett stort ansvar att ge studerande redskapen inför framtiden medan ni som nu studerar här kommer att behövas på framtidens arbetsmarknad. Ta väl vara på er själva och varandra!

Med dessa ord får jag önska er alla såväl studerande som lärare och övrig personal ett riktigt gott läsår!