Pressmeddelande 10.9.2016: VR:s ledning värda ett tack

12.09.2016 kl. 09:57
Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson är glad över att VR:s ledning med VD Mikael Aro lyssnat på Jakobstadsregionen och att det i december kommer fler tåg som stannar i Bennäs. VD Aro bekräftade detta för Henriksson under ett samtal på fredagen.

- Jag är nöjd över att Aro också lovade förbättringar gällande tågtrafiken till Åbo. VR:s ledning är värda ett tack och en eloge för att de lyssnat och nu går in för förbättringar, säger Henriksson.

 

Enligt Henriksson är det mycket positivt att de gemensamma ansträngningarna för saken gett resultat. Staden Jakobstad, regionens kommuner, Handelskammaren, Concordia, Viexpo och regionens riksdagsledamöter har alla dragit åt samma håll och jobbat för den gemensamma saken. Nu ger det resultat.

 

Henriksson noterar också att sista ordet inte är sagt gällande namnbytet på Bennäs station till Jakobstad-Bennäs.

 

- Banförvaltningscentralens negativa inställning vittnar om att man lever i förgången tid. Dynamiskt tänkande är fortfarande en bristvara hos vissa statsliga inrättningar. Namnbytet skulle tjäna helheten, det borde också Banförvaltningscentralens ledning inse.