PRESSMEDDELANDE 10.9 2016

12.09.2016 kl. 10:00
Henriksson och Wallin:
SFP vill ha aktualitetsdebatt
om asylsökandens rättsskydd

Svenska riksdagsgruppen yrkar på att det ordnas en aktualitetsdebatt i riksdagen om asylsökandens rättsskydd. Detta med anledning av de uppgifter som förekommit i offentligheten om Migrationsverkets agerande.

– Det behövs en grundlig debatt om vilka värden som styr den finländska asylpolitiken. Vi vill också ha ett klart svar av regeringen om vem som ansvarar för beslutet att omvärdera säkerhetsläget i Irak, Afghanistan och Somalia. Vi vill veta hur regeringen tänker trygga de asylsökandes rättsskydd, säger Stefan Wallin. Han är ordförande för Svenska riksdagsgruppen.


 

Gruppen lämnade på fredagen även in ett skriftligt spörsmål om Migris agerande. Det var i början av månaden som tidningen Helsingin Sanomat publicerade en artikel om att omvärderingen av säkerhetsläget i de tre nämnda länderna har gjorts på felaktiga grunder.

– Vem är det som sist och slutligen leder Migrationsverket? Det kan ju inte handla om en slump att de negativa asylbesluten har ökat i betydande grad. De finländska myndigheterna kan inte handla godtyckligt, utan bör följa rättsstatsprincipen i sin verksamhet, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson, som är första undertecknare till spörsmålet.


 

I spörsmålet frågas också på vilka grunder ett antal nigerianska kvinnor har avvisats från Finland till Italien, trots att våra inhemska myndigheter konstaterat att kvinnorna tidigare har blivit offer för människohandel i Italien.

Regeringen har tre veckor tid på sig att besvara ett skriftligt spörsmål.