Pressmeddelande 12.9.2016

12.09.2016 kl. 12:53
Henriksson tar plats i Nordiska Rådet

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson blir medlem i Nordiska Rådet efter att Carl Haglund avgått från riksdagagen och därmed även Nordiska Rådet. Henriksson ingår i Mittengruppen i Nordiska rådet.

 

- Vikten av nordiskt samarbete är av stor betydelse i en allt mer globaliserad värld. Historiskt har ett samarbete inte alltid varit möjligt på alla plan. Idag ser vi ändå att vi internationellt är betydligt starkare om vi är fem nationer som arbetar tillsammans än att varje land kämpar för sig, säger Henriksson.

 

- Behovet av fungerande nordiskt samarbete är även av värde på individnivå. De nordiska länderna har länge varit föregångare då det gäller fri rörlighet. Därför ska vår målsättning vara att fortsätta bekämpa gränshinder. Jag ser arbetet med ett eventuellt nordiskt medborgarskap som ett steg i rätt riktning för att underlätta nordbors vardag.

 

Det är sju parlamentariker från Mittengruppen i Nordiska Rådet som gjort ett medborgarförslag om nordiskt medborgarskap. Carl Haglund stod bakom förslaget. Mittengruppen är en av de fem partigrupper i Nordiska rådet och dit hör center-, liberala, kristdemokratiska och gröna partier i Norden.