Pressmeddelande 22.9.2016: Yttrandefriheten får inte missbrukas!

22.09.2016 kl. 17:16
Alla har yttrandefrihet och varje människa har rätt att säga sin mening. Yttrandefriheten ska ändå användas under ansvar.
Tryckfrihetsförordningen från 1766 firar i år 250 år. På sin tid var den världens mest liberala. Anders Chydenius satte med sitt arbete för yttrandefrihet, frihandel och liberala värderingar fotavtryck som syns i vårt samhälle ännu idag.

- Alla har yttrandefrihet och varje människa har rätt att säga sin mening. Yttrandefriheten ska ändå användas under ansvar. I dagens samhälle, där nätet tyvärr blivit en tummelplats för hatretorik, har vi orsak att fråga oss hur vi kunde motverka näthatet. Vi bär alla ett ansvar för hur vi uttrycker oss, säger SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson.

- Inom den politiska retoriken idag bör varje ansvarskännande politiker tänka efter hur man med sitt eget sätt att uttrycka sig bidrar till samhällsklimatet. Vi måste på bred front motverka hat, rasism och förföljelse. Extremister ska inte kunna gömma sig bakom yttrandefriheten för att sprida rasism och hatretorik. Det är heller aldrig rätt att med våld eller hot om våld, vare sig det är fysiskt eller psykiskt, begränsa någon annans rätt att yttra sin åsikt.

- I ett demokratiskt samhälle är yttrandefriheten en av grundpelarna för en fungerande demokrati, och vi har orsak att vara stolta över att Finland tillsammans med Sverige gått i spetsen för yttrande- och tryckfriheten. Därför borde vi också kunna gå i spetsen för att dessa rättigheter inte missbrukas.