Pressmeddelande 29.9.2016: Moderskapslagen färdig att godkännas

29.09.2016 kl. 10:14
Medborgarinitiativet om moderskapslagen som riksdagen debatterar idag skulle säkerställa barnets rätt att ärva båda föräldrar, samt ge barnet rätt att träffa sin andra förälder
I nuläget tvingas kvinnliga par genomgå en onödig intern adoptionsprocess, och i skilsmässofall har barnet inte rätt att ärva sin andra förälder, för att inte tala om att barnet i nuläget inte har en juridisk förälder om mamman som fött barnet skulle avlida. Moderskapslagen skulle spara på samhällets resurser, när behovet av intern adoption i tydliga fall skulle försvinna.

- Enligt oss är varje människa är lika inför lagen. Därför bör denna brist åtgärdas snarast, och därför har jag främjat ärendet under min tid som justitieminister. Nu bör det utmärkta beredningsarbete som gjordes under förra valperioden slutföras, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Under Henrikssons tid som justitieminister bereddes förslaget till moderskapslag så gott som färdigt. Medborgarinitiativet som behandlas idag skulle tydliggöra barnets juridiska ställning från och med födseln.

- Jag hoppas att riksdagen skulle ställa sig positivt till medborgarinitiativet, och se på saken ur barnets synvinkel.