Pressmeddelande 1.10.2016: Nylund, Henriksson och Östman kräver finansiering för trafikprojekt

03.10.2016 kl. 09:43
Situationen måste förbättras, för vägarnas skick påverkar väsentligt bybornas vardag. Man måste kunna komma till skolan och jobbet längs trygga vägar även på landsbygden

Riksdagsledamöterna Mats Nylund (SFP), Anna-Maja Henriksson (SFP) och Peter Östman (KD) lämnade tillsammans in två budgetmotioner om regionala trafikprojekt. Ledamöterna vill stärka regionens konkurrenskraft och säkerheten på landsvägarna.

 

- Det bästa sättet staten kan stöda en positiv ekonomisk utveckling i landet, är genom att försäkra en fungerande infrastruktur. Här är vår region med sina starka exportföretag i en nyckelställning. För nejdens företag är det livsviktigt att vi har en fungerande logistik där både kunder och varor kan röra sig smidigt och kostnadseffektivt. Därför är det viktigt att förbättra den så kallade flygfältsvägen, säger Nylund.

 

- Vägavsnittets skick mellan Lassfolk och Markby, samt mellan Finnabba och Åvist är totalt ohållbart. Situationen måste förbättras, för vägarnas skick påverkar väsentligt bybornas vardag. Man måste kunna komma till skolan och jobbet längs trygga vägar även på landsbygden, konstaterar Henriksson.

 

Valkretsens samtliga riksdagsledamöter stöder också t.ex. förbättringar av riksväg 8, Jakobstads hamnväg skede 2 och tilläggsanslag för andelslaget Viexpos finansiering.