Pressmeddelande 4.10.2016: Dags för parlamentarisk grupp för sysselsättning

04.10.2016 kl. 13:14
Gruppens uppgift skulle vara att presentera konkreta förslag för att förbättra sysselsättningen.
Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson och Svenska riksdagsgruppens ordförande Stefan Wallin föreslår en parlamentarisk arbetsgrupp för sysselsättning. Gruppens uppgift skulle vara att presentera konkreta förslag för att förbättra sysselsättningen.

- Trots otaliga försök har varken regeringen eller arbetsmarknadsparterna klarat av att ta fram tillräckliga åtgärder för att förbättra sysselsättningen. Därför är det dags att tillsätta en parlamentarisk grupp för sysselsättningen, där alla riksdagspartier är representerade. Denna grupp borde tillsättas genast och presentera sina åtgärdsförslag inom oktober. Nu finns det inte längre tid att spilla, säger Henriksson.

Enligt Henriksson och Wallin kräver förbättrandet av sysselsättningen ansvarstagande från alla partier. Förnyandet av arbetsmarknaden kräver lösningar som håller över flera valperioder.

- Förbättrandet av sysselsättningen är vårt lands största utmaning. Nu är det dags föra alla partier att sitta ner tillsammans för att hitta lösningar. I detta mycket allvarliga läge bör alla vara beredda att göra kompromisser och avstå från uppnådda fördelar. Trepartssamarbetet är frihet under ansvar till lika delar och fungerar enbart om alla parter inser detta. Nu är det vi folkvalda politiker som måste bära vårt gemensamma ansvar gentemot de arbetslösa, säger Wallin.

Efter att regeringen i samband med budgetrian misslyckades med att presentera tillräckliga åtgärder för att förbättra sysselsättningen, sköts ansvaret över på en arbetsgrupp bestående av arbetsmarknadsparterna. Arbetsgruppens har dock nyligen konstaterat att den enbart är ense om att parterna inte är överens om någonting.