Pressmeddelande 12.10.2016: Ensamförsörjare får inte bestraffas

12.10.2016 kl. 10:34
Det är oskäligt att de mest utsatta ensamförsörjarfamiljerna inte alls gynnas av barnbidragets ensamförsörjartillägg. Särskilt med tanke på att barnbidraget är en universell förmån som är avsedd för alla barn, oberoende föräldrarnas inkomst

Största delen av de familjer som får utkomststöd är ensamförsörjarfamiljer. Enligt vår nuvarande lagstiftning beaktas barnbidraget i sin helhet då utkomststödets storlek fastställs. I praktiken dras beloppet på barnbidragets ensamförsörjartillägg alltså direkt av från det utkomststöd som betalas.

 

- De barnfamiljer som har det svårast idag är ofta ensamförsörjarfamiljer. När regeringen nu går in för diverse sparåtgärder, som bland annat frysta index, borde man försöka lindra effekterna av sparåtgärderna. En sådan åtgärd skulle vara att slopa kopplingen mellan utkomststöd och barnbidragets ensamförsörjartillägg.

Det handlar om rättvisa gentemot de allra minst bemedlade familjerna, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

 

Ensamförsörjare är berättigade till barnbidragets ensamförsörjartillägg, vars belopp är 48,55 euro per varje barn som det betalas barnbidrag för.

Henriksson föreslår att lagen ändras så

att barnbidragets ensamförsörjartillägg inte längre skulle minska på utkomststödet som betalas till ensamförsörjare.

 

- Det är oskäligt att de mest utsatta ensamförsörjarfamiljerna inte alls gynnas av barnbidragets ensamförsörjartillägg. Särskilt med tanke på att barnbidraget är en universell förmån som är avsedd för alla barn, oberoende föräldrarnas inkomst.