Pressmeddelande 13.10 2016: Henriksson vädjar för fortsatt morgonutdelning av tidningar

13.10.2016 kl. 14:36

Morgonutdelningen av dagstidningen är hotad på flera håll i landet och nu senast i landskapet Nyland. Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson är bekymrad för att medborgarna på detta sätt hamnar i en ojämlik ställning. På många orter i Nyland är den svenskspråkiga befolkningen påfallande stor.

 

- Fastän utvecklingen är snabb inom mediebranschen är papperstidningens roll fortfarande stor. Papperstidningen är en viktig plattform för den medborgerliga debatten. Utan morgonutdelning riskerar nog många att sluta prenumerera på papperstidning, säger Henriksson.

 

Posten har föreslagit att KSF Media – utgivare till HBL, Östnyland och Västra Nyland – ska övergå till dagsutdelning på de områden där posten inte kan erbjuda morgonutdelning. Mediebolaget Sanoma har i sina förhandlingar med posten ringat in på vilka orter i Nyland där tidningen delas ut först med dagsposten. KSF är i praktiken beroende av Sanomas avtal med postbolaget.

 

- Det finns en risk att orter med många svenskspråkiga tidningsläsare drabbas. Jag hoppas att posten ska ha förståelse för de svenskspråkiga tidningarnas behov att nå ut till sina prenumeranter. Det här är en fråga mellan dessa två aktörer, men jag hoppas att parterna kan finna ett avtal som tryggar morgonutdelningen och därmed inte ytterligare försämrar papperstidningens villkor, säger Henriksson.

 

- Posten borde bära ett helhetsansvar för tidningsutdelningen och borde vara lyhörd för responsen från tidningsprenumeranter i våra svenska regioner Nyland, Österbotten och Åboland.