Syd-Österbotten 29.10.2016: Ett bättre alternativ

31.10.2016 kl. 13:32
Vi har ett gemensamt ansvar för dem som har det svårast, och därför har vi i vår alternativa budget valt att stärka den sociala tryggheten

SFP har valt att presentera ett alternativ till regeringens statsbudget. Det gör vi för att konkret kunna påvisa att vi har hållbara och realistiska alternativa åtgärder till den politik regeringen för. Grunden till vår alternativa budget är att vi inte ska skära i framtiden, att vi satsar på konkreta sysselsättningsåtgärder, reformerar familjepolitiken och minskar på onödig byråkrati. Detta utan att låna mer än vad regeringen gör.

Vårt viktigaste förslag är en familjepolitisk helhetsreform som förbättrar läget för både föräldrar och barn. Vi vill införa en 6+6+6-modell för familjeledigheter, förkorta tiden för hemvårdsstödet och ge varje barn vid fyllda tre år rätt till fyra timmar avgiftsfri dagvård. Våra åtgärder ökar antalet kvinnor i arbetslivet, sänker tröskeln för att ta emot arbete och minskar löne- och pensionsskillnaderna. Detta utan att förkorta tiden en mamma kan vara föräldraledig.

Utöver denna stora reform presenterar vi en lista åtgärder för att skapa nya jobb och förbättra både ekonomi och välfärd. Kombinationen mindre byråkrati, mer effektivitet, högre inkomstgränser för studerande och sänkt inkomstskatt höjer sysselsättningsgraden och ökar köpkraften.

Regeringens enorma nedskärningar i utbildning, kunnande och forskning är oacceptabla och därför väljer vi sätta mera pengar på just utbildning, forskning och studiestödet. Utbildningen har alltid varit nyckeln till vår framgång. Det får vi inte tumma på.
 

Vi har ett gemensamt ansvar för dem som har det svårast, och därför har vi i vår alternativa budget valt att stärka den sociala tryggheten. Vi föreslår förbättringar för ensamförsörjare, kvinnor som blivit utsatta för sexuellt eller annat våld, ökar anslagen för ungdomsverkstäder och uppsökande ungdomsarbete samt tryggar missbrukarvården på båda nationalspråken. I tillägg till det är det viktigt för oss att våra seniorer ska ha rätt till en trygg ålderdom och vi presenterar därför en rad åtgärder som stöder seniorerna.

Rättsvården, polisen och bekämpningen av den gråa ekonomin kräver resurser. Finland kan inte vara en fungerande rättsstat om inte det sätts tillräckliga resurser på rättsväsendet. Vi får inte vända ryggen till mot dem som har det allra sämst ställt och därför väljer vi att heller inte acceptera regeringens nedskärningar i biståndet.

Politik handlar framför allt om värderingar. Även i ekonomiskt svåra tider är det möjligt att prioritera och välja annorlunda. Vi visar att det går att föra en ansvarsfull ekonomisk politik utan massiva och kortsiktiga nedskärningar. Det finns alltid alternativ i politiken.