PRESSMEDDELANDE 9.11 2016: Henriksson: Dags för regeringen att lyssna på bättre alternativ

09.11.2016 kl. 14:48

SFP fortsätter konsekvent att arbeta för att utbildningen även framöver ska vara en nyckelfaktor för Finlands fortsatta framgång. Partiet avstår från alla högskolenedskärningar och upprepar sina satsningar på utbildningen i årets skuggbudget.

 

- Politik handlar om värderingar och att välja vad man tror på.

Regeringen har visat vilka värderingar den står för. Utbildningen och de fattigaste i världen blir föremål för kraftiga nedskärningar. Utöver satsningarna på utbildningen fortsätter vi att arbeta för att flyktingkvoten ska höjas till 2 500, säger partiordförande Anna-Maja Henriksson.

 

Finland har klart färre kvinnor i arbetslivet jämfört med de övriga nordiska länderna. Dagens föräldraledighets- och hemvårdsstödssystem uppmuntrar inte kvinnor att återvända till arbetslivet. Därför föreslår SFP bland annat en genomgripande reform av familjepolitiken, som ger familjerna mer flexibilitet.

 

- Trots alla vackra fraser har regeringen inte lyckats skapa arbetstillfällen. Som ett komplement till den familjepolitiska reformen erbjuder vi därför regeringen ett tiopunkters sysselsättningspaket för att hjälpa dem att uppnå sitt mål: 110 000 nya arbetstillfällen.

 

- Vi politiker har ett gemensamt ansvar för de arbetslösa. Därför har vi föreslagit att regeringen och oppositionen ska inrätta en gemensam sysselsättningsgrupp. Vi hoppas statsministern kan svälja sin stolthet och ta alla ansvarstagande politiker med i arbetet.