Pressmeddelande 12.11.2016: Kommunerna måste få sköta socialvården

14.11.2016 kl. 11:19

Socialvården och det förbyggande vårdarbetet kräver lokal kännedom och ska vara människonära. Det är en ytterst viktig del av vårdkedjan, speciellt med tanke på att ett av regeringens mål är att sänka vårdkostnaderna. SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson lyfte upp frågan på SFP:s kommundag i Tammerfors idag.

 

- Jag är mycket orolig för vad som kommer att hända med socialvården om den ska skötas på landskapsnivå. Regeringen har redan glömt bort patienten i vårdreformen. Risken att den enskilda människan glöms bort också i socialvården är uppenbar. Jag ser till exempel inte att landskapen skulle ha bättre kompetens kring hur hem- eller äldrevården ska arrangeras eller lättare kan garantera ett vattentätt förebyggande barnskydd än kommunerna. I den här frågan borde regeringen verkligen tänka om, säger Henriksson

 

SFP har länge framfört vikten av att socialvården lämnas utanför regeringens centraliseringsdrivna vårdreform, samt att det viktiga förebyggande arbetet även fortsättningsvis kopplas också till socialvården.

 

- Arbetet med socialvård kräver ett aktivt samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn. Vi måste se till att våra unga får en god utbildning och har en meningsfull fritid, och tidigt upptäcka de som är i risk att marginaliseras. Sådana uppgifter klarar inte landskapen ensamt av att hålla reda på, utan här behövs kommunerna och den kunskap som finns samlat där.