PRESSMEDDELANDE 11.12 2016

12.12.2016 kl. 13:52
Anna-Maja Henriksson vädjar till regeringspartierna:
Det finns ännu möjlighet till en klok lösning

Regeringspartierna borde ta sitt ansvar och inse att det finns möjlighet att fatta ett klokt beslut i social- och hälsovårdsutskottet på måndag. Det säger SFP-ordförande Anna-Maja Henriksson som vädjar till Centerns, Samlingspartiets och Sannfinländarnas beslutsfattare.

 

- Det behövs stöd från regeringspartierna för att förslaget om 12+1, som garanterar att både Seinäjoki och Vasa får fulljour, ska kunna godkännas. Hela oppositionen stöder detta förslag som grundlagsutskottet entydigt bedömer att bäst förverkligar de språkliga grundrättigheterna, säger Henriksson.

Att regeringsblocket envist håller fast vid 12 områden med fulljour finner hon i detta läge oförsvarligt. Inte bara av språkliga skäl, utan också med tanke på att det har visat sig att fulljour både i Seinäjoki och Vasa inte blir dyrare. Även från Seinäjokihåll föredrar man 12+1.

- Nu handlar det om vilja.

 

Henriksson vädjar om att regeringspartierna ger saken den tid den behöver i social-och hälsovårdsutskottet. Om utskottet inte går in för 12+1-modellen bör utskottets förslag absolut skickas tillbaka till grundlagsutskottet. Då kan grundlagsutskottet kontrollera att förslaget lever upp till grundlagens krav. I en fungerande rättsstat borde detta vara en självklarhet, säger Henriksson.


- Det handlar om medborgarnas lika rätt till god vård. Patientjournaler ska kunna förstås på svenska i Seinäjoki, patienten ska kunna lita på att bli förstådd dygnet runt. Det är centralt då det gäller patientsäkerheten. Därför vore den bästa lösningen, precis som grundlagsutskottet slagit fast, att Vasa centralsjukhus får fulljour.