PRESSMEDDELANDE 12.12 2016

12.12.2016 kl. 13:53
Ministeriet gav grundlagsutskottet felaktig information
Henriksson kräver ny behandling

Det fanns betydande felaktigheter om Vasa centralsjukhus i Social- och hälsovårdsministeriets sista tilläggsutredning till grundlagsutskottet i behandlingen av jourreformen. Därför kräver SFP:s partiordförande och medlemmen i grundlagsutskottet Anna-Maja Henriksson att saken behandlas på nytt i grundlagsutskottet.

– Det är oerhört att ministeriet presenterar uppgifter i grundlagsutskottet som inte håller streck. Det som gör det ytterst graverande är att de felaktiga uppgifterna i tilläggsutredningen kom att ha en direkt effekt på grundlagsutskottets avgörande, säger Henriksson.

 

Ledande överläkare vid Vasa centralsjukhus Auvo Rauhala har i en promemoria på åtta sidor påvisat felen i Social- och hälsovårdsministeriets tilläggsutredning.

– Den visar att väsentlig information för grundlagsutskottets beslut var felaktig. Nu forceras behandlingen av jourreformen. Behandlingen måste ändå omedelbart tas på nytt i grundlagsutskottet om Finland alls ska kunna kallas för en rättsstat. Situationen är akut, säger Henriksson.