VBL 11.12.2016: Kampen för Vasa centralsjukhus fortsätter

12.12.2016 kl. 13:54
Med andra ord finns det varken ekonomiska eller andra orsaker som talar mot att Vasa ska få full jour. I det här skedet handlar det nu längre endast om politisk vilja från regeringens håll.

De senaste veckorna har jag intensivt arbetat med jourreformen i grundlagsutskottet. Ett arbete som kulminerade då vi på onsdagskvällen godkände utskottets utlåtande. Ännu tidigare samma dag såg läget för de språkliga rättigheterna och därmed även Vasa Centralsjukhus extremt jobbigt ut. 

Med tanke på den mycket svåra processen, så är det ett mindre mirakel att vi fick ett så starkt och enhälligt utlåtande av grundlagsutskottet. En arbetsseger, det vill jag kalla utlåtandet. Utskottet säger att lagförslaget inte kan godkännas i sin nuvarande form, utan sätter de språkliga rättigheterna bakom det vi kallar grundlagströskeln. Med andra ord säger utskottet att regeringens förslag inte duger som sådant. Förslaget bör ändras.   De språkliga rättigheterna måste tryggas även i praktiken. Regeringen har nu två alternativ. Antingen går man in för en 12+1 modell, där också Vasa centralsjukhus får rätt till full dygnet runt jour eller så slår man fast på lagnivå att Seinäjoki centralsjukhus måste kunna betjäna patienterna också på svenska. Seinäjoki alternativet skulle förutsätta fullständigt tvåspråkig personal dygnet runt och att servicen faktiskt tryggas på två språk. Jag har mycket svårt att se hur det här i praktiken skulle vara möjligt.

Grundlagsutskottet säger också mycket tydligt att den bästa lösningen för att trygga de grundläggande språkliga rättigheterna är att både Vasa och Seinäjoki får full jour. Det är ett starkt ställningstagande för 12 + 1 modellen. Vårdreformens ledande tjänsteman Tuomas Pöysti har i offentligheten konstaterat att full jour i Vasa inte skulle bli nämnvärt dyrare än modellen med bara 12 sjukhus. Till och med direktören för Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt anser att den lättaste vägen är att också Vasa får ansvar för en omfattande jourverksamhet. Enligt honom kan språkkraven bli en utmaning för Seinäjoki sjukhus.

Med andra ord finns det varken ekonomiska eller andra orsaker som talar mot att Vasa ska få full jour. I det här skedet handlar det nu längre endast om politisk vilja från regeringens håll.

Jourreformens behandling fortsätter nu i riksdagens social- och hälsovårdsutskott. Vi i SFP kommer där att fortsätta jobba för att Vasa ska få rätt till full jour. Samtidigt är det nu upp till bevis för de övriga partierna. Hur kommer de att jobba för Vasa centralsjukhus framtid? Ifall de övriga partierna utöver vackra ord i festtal  värnar för tryggandet av de språkliga rättigheterna bör de nu ta sitt ansvar. Allas stöd behövs i den fortsatta behandlingen. Särskilt riktar jag blicken nu till alla  regeringspartiriksdagsledamöter i Vasa valkrets. Samlingspartiet har på riksnivå inte ännu lyft ett finger för fulljour i Vasa. Kampen för Vasa centralsjukhus fortsätter.