Pressmeddelande 17.12.2016: Henriksson fördömer okynnessamtalen

20.12.2016 kl. 11:40

- Jag fördömer starkt okynnessamtalen till Seinäjoki sjukhus. Trots att regeringen inte valt att ge Vasa Centralsjukhus fulljourssjukhus är det inte acceptabelt att äventyra patientsäkerheten vid andra sjukhus.

Busringningarna måste sluta nu, säger riksdagsledamot och SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

 

Besvikelsen i och med regeringens förslag på att bara ha 12 fulljourssjukhus i landet har varit stor på flera håll i landet, speciellt i Österbotten och på svenskt håll. Frågan går på tisdag till avgörande omröstning i riksdagen. Signalerna har dock varit tydliga från regeringen att beslutet består.

 

- Vi har inte fått svar på vilka varför regeringen förbiser fakta och expertutlåtanden,  eller på hur man i praktiken tänkt trygga språkliga rättigheterna i Seinäjoki. Hur kan man till exempel garantera att patientjournaler och mycket annat kan läsas och förstås samt att patienten kan bli förstådd dygnet runt? Det är förstås svårt att få svar då ingen minister behagat närvara i plenum under veckans debatter. Jag upplever det nonchalant.

 

- Uteblivna svar från regeringshåll samt oklarheten om vilka patientgrupper som ska flyttas leder till stor oro bland befolkningen.

Regeringen är skyldig att ta den uppkomna situationen på största allvar och bära sitt ansvar för medborgarnas jämlika behandling. Regeringen och dess ledamöter har ännu en möjlighet att backa i frågan om jourreform och jag hoppas de senast på tisdag tar sitt förnuft till fånga.