Pressmeddelande 25.01.2017: Henriksson: Tanken om ett nordiskt medborgarskap lever

13.02.2017 kl. 13:37
Det osäkra världspolitiska läget gör att vi har behov av vänner som tänker som vi och har en verklig vilja att förbättra den globala situationen. Vi behöver vänner som värderar individens fri- och rättigheter framom protektionism och isolation.

- Den nordiska dimensionen kan, och bör, ytterligare stärkas. Därför är också det nordiska medborgarskapets tid nu, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Henriksson, som också är medlem i Nordiska Rådet, har idag kämpat för att föra vidare frågan om ett nordiskt medborgarskap. Nordiska Rådet samlades idag i Oslo och en av de hetaste frågorna på agendan var huruvida medlemsförslaget om nordiskt medborgarskap skulle föras vidare, och i så fall hur.

- Initiativet handlar om att underlätta nordiska medborgares vardag. Då krävs en bred analys av läget för att se vilka åtgärder man måste ta till. Ett gemensamt personnummer kunde vara en viktig kugge i hjulet, men inte den enda. Vi måste klara av att bredda perspektivet och fokusera på det som är viktigt ur medborgarnas synvinkel. Jag upplever att det finns en stor enighet om att komma till skott med avskaffande av gränshinder. Däremot finns det tveksamhet till att tala om ett direkt nordiskt medborgarskap.

Henriksson medverkar den 8.2 i lanseringen av Tankesmedjan Agendas rapport ”Nordens tid är nu”, som mer konkret berör förutsättningar för och möjligheter med ett nordiskt medborgarskap. Medverkande skribenter är Sten Palmgren och Gunnar Wetterberg. På mötet i Oslo idag kom Nordiska Rådet också överens om att fortsätta hörandet, och kalla Sten Palmgren till nästa möte i april.