VBL 27.01.2017: En kall vinter

13.02.2017 kl. 13:47

Vintervädret ute har varierat som vanligt, men vår regering har hållit kylan på full effekt. Och det verkar inte bli bättre.  Det finns utmaningar i alla regeringar, men den här regeringen lyckas nog ställa till ovanligt mycket oreda. Antalet förslag och utspel regeringen presenterar för att sen dra tillbaka måste vara finskt rekord.

 

Det är ju brukligt att man i regeringen diskuterar och kompromissar sig fram till gemensamma förslag. Det här gäller speciellt stora reformer. Den diskussionen och förankringen brukar normalt ske i de olika ministerarbetsgrupper man har. Det att trafikminister Berner håller en presskonferens om en reform som bland annat gäller bilskatten, och finansministeriet samma morgon går ut på twitter och sågar trafikministerns förslag är nog unikt. Presskonferensen hade knappt avslutats innan andra ministrar meddelade att de inte stöder förslaget. Visst blir man förvånad, och frågan inställer sig, hur jobbar den här regeringen egentligen?

 

När Sipiläs regering bildades gick man ut med att arbetssättet skulle vara öppet, man skulle till och med jobba i ett kontorslandskap för att kommunikationen skulle löpa. Något kontorslandskap lär aldrig har inretts, och kommunikationen tycks halta betänkligt ministrarna emellan. Skulle det inte vara så allvarligt så kunde man småle åt det hela.

 

Överlag har regeringen fokuserat väldigt lite på en av de viktigaste frågorna– nämligen sysselsättningen.  SFP har presenterat ett tydligt tio punkters program för förbättrandet av sysselsättningen, ett program vi mer än gärna samarbetar kring. Man får nämligen inte upp sysselsättningen med nya båt- och motorcykelskatter, eller genom att införa avgifter i förbindelsetrafiken. Dem tar vi också bestämt avstånd från.

 

En sak har i alla fall regeringen varit tydlig med. När det gäller att gå åt det tvåspråkiga Finland har den marscherat raskt och målmedvetet. Knappt har lagen om jourreformen där Vasa centralsjukhus inte fick fulljourstatus, drivits igenom av regeringen före man börjar gå åt tingsrätterna i landet. Modellen är klar – flere fungerande tvåspråkiga tingsrätter stängs, såsom Borgå och Västra Nyland, medan exempelvis sessionsplatsen i centerdominerade Kauhava blir kvar men inte Jakobstad. Österbottens tingsrätt slås ihop med Karleby, och får finska som majoritetsspråk. Här behövs framöver också auskulteringsplatser för svenskaspråkiga unga jurister som ännu inte har stora finska språkprovet. Hur man tänkt ordna det är höljt i dunkel.

I Österbotten ska vi ändå alltid blicka framåt. Medborgarinitiativet för 12+1 har kommit bra igång. Allt stöd till det. Positivt var också näringsministerns stöd för en etablering av Teslas fabrik till Vasa. Nu ska vi på bred front gemensamt jobba för att det kunde bli verklighet.

 

I SFP har vi upplevt ett starkt stöd från många håll för att vi kämpar för samma rättigheter för alla. Det stödet är vi tacksamma för.  Vårt uppdrag i politiken är att påverka, och också i opposition bidrar vi gärna till goda lösningar. Regeringen gör klokt i att ta våra förslag på allvar. Också efter en kall vinter blir det vår.