Pressmeddelande 06.02.2017: Henriksson: Samernas sak är vår – dags att ratificera ILO 169

13.02.2017 kl. 13:59
SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen aktiverar sig och går in för att snarast ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk.

Idag är det hundra år sedan det första nordiska samemötet i Trondheim, där samernas målsättningar gentemot staterna Finland, Sverige och Norge fastställdes. Dagen blev samtidigt samernas nationaldag.

- Staten Finland har i årtionden kränkt ursprungsbefolkningens rättigheter. Det vore viktigt att Finland nu under loppet av jubileumsåret för såväl samernas nationaldag som Finlands självständighet äntligen skulle ta sig i kragen och ratificera konventionen. På så sätt kunde man också stärka samernas förtroende för statsmakten, säger Henriksson.

Svenska folkpartiet arbetade under förra regeringsperioden hårt för ratificeringen. På slutrakan höll inte regeringsleden och ratificeringen blev vilande i riksdagen.

- Samerna är Europas enda ursprungsfolk. Deras rätt till bevarande av sitt språk, sin kultur och utövande av sina näringar handlar om mänskliga rättigheter.