Pressmeddelande 13.02.2017: Henriksson: Viktigt att hålla skärgården bebodd!

13.02.2017 kl. 14:59
Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson gläder sig över regeringens beslut att backa kring införandet av avgifter på förbindelsefärjorna.

- Finland är ett stort land, och vi bör uppmuntra människor att också bosätta sig i skärgården. Ytterligare tilläggskostnader på åretruntboende skulle ha haft en negativ effekt och försvårat mångas vardag. Förbindelsebåtarna är skärgårdsbornas väg, säger Henriksson.

 

- Utöver de nu avskaffade avgifterna på förbindelsbåtar verkar också båtskatten i helt motsatt riktning då det gäller att hålla skärgården bebodd. Därför borde också förslaget om båtskatt nu slopas. Överlag skulle man hoppas att regeringen hade en helhetssyn då den föreslår saker.