Pressmeddelande 23.02.2017: Henriksson lämnade avvikande åsikt gällande Tenojokiavtalet

06.03.2017 kl. 13:00
Riksdagens grundlagsutskott har idag gett sitt utlåtande om det så kallade Tenojokiavtalet mellan Norge och Finland som berör fiskerättigheterna i Tana älv. Avtalet innebär avsevärda inskränkningar i samernas möjligheter att fortsätta utveckla sin kultur, och framförallt begränsar det samernas möjligheter till traditionellt fiske i Tana älv.

- Det är viktigt att laxen i Tana älv skyddas. Problemet med avtalet som förhandlats fram mellan Finland och Norge är att man genom begränsningar i fiskerätten uttryckligen försämrar samernas situation, i förhållande till övrig befolkning, säger Henriksson.

 

Enligt Henriksson borde avtalet godkännas i riksdagen av minst två tredjedelars majoritet för att kunna träda i kraft, något som också flera grundlagsexperter fört fram. Det röstades om saken i utskottet, där Henriksson stödde förslaget om två tredjedelars majoritet. Förslaget röstades ner med siffrorna 6-8.

 

- Det är tråkigt att utskottet inte kunde enas i denna viktiga fråga. En avvikande åsikt i grundlagsutskottet är unikt, men jag anser att beslutet om att enkel majoritet räcker, är så grovt felaktigt att jag också ville motivera offentligt varför.

 

Frågan går nu till jord-och skogsbruksutskottet. Riksdagen kommer troligen att rösta om avtalet inom några veckor.