Pressmeddelande 25.02.2017: Henriksson: Slopas språkexperimenten nu, Sipilä?

06.03.2017 kl. 13:02
Under ett besök i Jakobstad igår sade sig statsminister Sipilä förstå oron för det svenska språkets ställning. Enligt Österbottens Tidning noterade han bland annat att språkkunskaperna i svenska försämrats sedan svenskan blev frivillig i studentexamen.

- Det är bra att statsministern nu fått upp ögonen för det faktum att svenskan blivit allt mer trängd. Eftersom den här insikten nu tycks finnas, blir följdfrågan onekligen vad regeringen med statsminister Sipilä i spetsen tänker göra för att förbättra läget, säger SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

 

- Kanske det nu skulle finnas beredskap hos statsministerpartiet att ompröva sin inställning om experiment där man gör svenskan frivillig i vissa kommuner. Den frågan vill vi i SFP gärna ha svar på. Hittills har vi inte sett några handlingar från regeringens sida som skulle ha resulterat i konkreta åtgärder för att förbättras svenskans ställning.