Vasabladet 19.02.2017: Skärgårdens och båtfolkets vecka

06.03.2017 kl. 12:59
Det blev en bra vecka för skärgården och båtfolket. Det blir inga avgifter på förbindelsebåtarna i skärgården och inte heller blir det någon båtskatt. Det tackar vi för.

Regeringen håller på att slå nya rekord i hur många av sina egna förslag den kan dra tillbaka. Trots det är jag glad att regeringen tog sitt förnuft till fånga, lyssnade på sakargumenten och på oss och avstår från att införa en båtskatt eller avgifter på förbindelsebåtarna i skärgården. Allt vittnar dock om att beredningen, konsekvensbedömningar och regeringens samarbete inte är under kontroll.

 

Förslaget om förbindelsebåtsavgifterna skulle ha gett enorma tilläggskostnader för skärgårdsbor, inneburit dödsstöten för många skärgårdsföretag och försvårat mångas vardag. Båt- och motorcykelskatten blev ändå Timo Soinis kanske mest svidande nederlag på länge. Senaste höst var han belåten då han inför tv-kamerorna berättade hur han och regeringen nu skulle knipa åt juppierna och deras lyxbåtar och skotrar. Det var uppenbart en symbolfråga för Soini och ett enkelt sätt att fria till sina väljare. SFP framhöll från början att skatten skulle kosta mer än vad den skulle inbringa. Den skulle skada båtbranschen, en bransch som är viktig för Österbotten. Det hade förstås mindre betydelse för Soini och hans parti. Men plötsligt insåg man att mc-skatten inte var pop, och då blev det annat ljud i skällan. Ändå höll Soini ännu på tisdagskväll fast vid att bägge skatterna bör införas. Följande morgon kom väggen emot. De övriga regeringspartierna ville ha varken båt- eller mc-skatt och Soini blev överkörd. Sedan gick alla ut och var glada över att man lyckats ta tillbaka sina egna förslag, som varken skulle ge tilläggsinkomster totalt eller leda till ett enda nytt jobb.

 

Regeringen borde nu ta sig i kragen och satsa på frågor av relevans, som till exempel att ta tag i sysselsättningen och reformera familjepolitiken. I Finland har vi fortfarande färre kvinnor som jobbar än de andra nordiska länderna. SFP vill ha mera flexibilitet för familjerna, öka antalet kvinnor i arbetslivet, sänka tröskeln för att ta emot arbete samt minska löne- och pensionsskillnaderna mellan män och kvinnor. I vår modell ingår också 4 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för alla barn som fyllt 3 år. SFP har också initierat en gemensam sysselsättningsgrupp över partigränserna, som statsministern ställer sig positiv till. Tanken är att försöka hitta sådana åtgärder som alla partier kunde enas om för att höja sysselsättningsgraden i landet.

  

En positiv nyhet för Österbotten är att regeringen valt att stöda Vasa som förläggningsort för en eventuell Teslafabrik. Tack vare lokal aktivitet och ett välfungerande energikluster kan det komma tusentals nya jobb till Österbotten. En annan god nyhet är att medborgarinitiativet om fulljouren vid VCS fått långt över 50 000 underskrifter den senaste veckan. Tack till alla som jobbat för initiativet! SFP kommer aktivt att fortsätta kämpa för vårt gemensamma tvåspråkiga sjukhus och vi jobbar nu över partigränserna på en lagmotion om fulljouren vid VCS som stöd för medborgarinitiativet. Jag hoppas att regeringen, som nu tagit sitt förnuft till fånga gällande förbindelsebåtarna och båtskatten, även kunde förstå att 12+1 är det enda vettiga alternativet.