Pressmeddelande 04.04.2017: Henriksson i interpellationsdebatten: Sök ny valfrihetsmodell

24.04.2017 kl. 13:17
Regeringen bör ta timeout och bereda valfrihetsmodellen på nytt. Det underströk partiordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) i riksdagens debatt om vårdreformen på tisdagen.

– Valfrihet kan förverkligas på tiotals olika sätt. Regeringen har valt att ta den svåraste vägen. Enligt regeringens modell ska bolagisering av den offentliga vården ske i stor skala och allt på en gång. Vår grupps entydiga slutsats är att regeringens valfrihetsmodell är för invecklad, den skapar massiv byråkrati och den hotar att höja vårdkostnaderna – trots att man försöker säga motsatsen.

 

Henriksson tvivlar på att en ny förvaltningsnivå är det rätta svaret. Det som patienten behöver är välordnad och sakkunnig vård på rätt ställe.

– Det regeringen håller på att skapa, handlar inte om någon verklig självstyrelse för landskapen. Man konfiskerar pengarna och beslutsmakten från kommunerna och erbjuder statsstyrda landskap i stället – det är inte heller svårt att förutse att landskapen direkt från början kommer att brottas med ett stort demokratiunderskott, säger Henriksson.