Pressmeddelande 06.04.2017: Henriksson: Trygga rådgivningstjänsterna

24.04.2017 kl. 13:25
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen tryggar rådgivningstjänsterna i alla kommuner också efter vårdreformen.

I MTV3:s ordförandedebatt på tisdag deklarerade samlingspartiets Petteri Orpo med patos att regeringen inte med sote-reformen förstör Arvo Ylppös arv, men sade genast i nästa mening att rådgivningsverksamheten skulle flyttas till landskapens sote-centraler.

 

- Rådgivningssystemet är en av Finlands bästa uppfinningar, och det får på inga villkor förstöras. Jag kräver att regeringspartierna entydigt lovar, att man i alla Finlands kommuner även framöver får rådgivningstjänster nära dig, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson.

Avgiftsfriheten och bredden gör det finska rådgivningssystemet unikt.

Moderskapsrådgivningen började redan år 1922. Arkiater, professor i pediatrik, Arvo Ylppö anses vara systemets far. Tack vare rådgivningarna är bland annat spädbarnsdödligheten i Finland bland de lägsta i världen.

 

- Flyttar man rådgivningstjänsterna längre ifrån familjerna försämras deras möjligheter att få hjälp och råd då den nya familjen tar sina första steg. Varför förstöra sådant som fungerar?