Pressmeddelande 18.04.2017: Svenska riksdagsgruppen ger sysselsättningsrecept

24.04.2017 kl. 13:32
Svenska riksdagsgruppen träffar statsminister Juha Sipilä och ger sin syn på vilka åtgärder som krävs för att förbättra sysselsättningen. Gruppordförande Stefan Wallin och SFP:s partiledare Anna-Maja Henriksson diskuterar med Sipilä på Villa Bjälbo på tisdagseftermiddagen.

– Finland måste förnya arbetslivet och det behövs konkreta åtgärder som skapar nya jobb och som förbättrar sysselsättningsklimatet. Vi har inte råd att vänta, säger Wallin.

Svenska riksdagsgruppen vill satsa på arbetstagaren och efterlyser en ny samtalskultur på arbetsplatserna. I åtgärdsarsenalen på tolv punkter ingår också ett nationellt program för bättre välmående på arbetsplatsen, slopad behovsprövning av utländsk arbetskraft och ett höjt hushållsavdrag.

 

Den ursprungliga tanken var att samla hela oppositionen för att tillsammans med regeringspartierna enas om sysselsättningsåtgärder, men det visade sig vara svårt att mobilisera en så bred front.

– SFP vill vara det konstruktiva oppositionspartiet. Alla vet att det är jobben som tryggar välfärden och att vi behöver förnya vår arbetsmarknad. Därför hade vi gärna sökt lösningar tillsammans. Trots att de andra inte ville vara med, anser vi att frågan är så akut och viktig att detta initiativ behövdes inför regeringens halvtidsria, säger partiordförande Henriksson.

 

En väsentlig sak som SFP och riksdagsgruppen lyfter fram är att underlätta företagande. Konkret föreslås att skatteförvaltningen erbjuder smidig löneadministration för småföretag. I dagens läge tvingas småföretagare spilla oproportionerligt mycket tid på att administrera sina anställdas lönebikostnader.

– Det behövs konkreta åtgärder för att underlätta småföretagarnas vardag. Många av de jobb som behövs nu skapas av företagare. Vi måste även få tydligare spelregler och förnya lagstiftning med tanke på delningsekonomin, som är framtidens melodi. Vi är glada att statsminister Sipilä tagit sig tid och velat diskutera våra åtgärdsförslag, säger Henriksson och Wallin.