Pressmeddelande 22.04.2017: Henriksson om vårdreformen: Spring inte huvudstupa in i väggen

24.04.2017 kl. 13:36
Utlåtanderundan om regeringens föreslagna valfrihetsmodell innehöll mördande kritik gentemot hela vårdreformen. Bland annat ansåg hela 80 % av respondenterna att de inbesparingar regeringen eftersträvar med reformen inte kommer att uppnås.

- Bästa regering, gör om och gör bättre. Lyssna på sakkunniga, läs utlåtandena och ta dem till er.  Sätt patienten i fokus, låt socialvården bli kvar i kommunerna. Gör en enklare modell av valfriheten, utveckla servicesedelsystemet och lämna åtminstone rådgivningarna utanför valfriheten. Ge de mindre företagen möjlighet att vara med och producera vård som komplement till den offentliga sektorn. 

Låt bli att skapa kaos i landet, säger SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson på SFP i Österbottens kretsmöte på lördag.

 

Under den allmänpolitiska debatten påpekade Henriksson att den reform som nu presenterats bland annat kommer att bli dyr, öka byråkratin, frånta kommuninvånarna alla möjligheter att påverka vårdutbudet i den egna kommunen samt försvåra livet för mindre vårdföretag.

 

- Så därför, bästa regering, blås av spelet och gör reformen med omsorg.

Ge den den tid den behöver. Det vore klokt och i nationens och folkets intresse. Att springa med full fart med huvudet i väggen kan bara sluta på ett sätt. Det vill ingen av oss vara med om.