Pressmeddelande 25.04.2017: Vårdreformen höjer kostnaderna och sysselsättningsåtgärderna är otillräckliga

08.05.2017 kl. 12:33
Regeringen presenterade ikväll resultaten från sin halvtidsgranskning.
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson anser att regeringen kommer med goda åtgärder såsom lägre dagvårdsavgifter och vårdnadshavartillägget i studiestödet. Hon menar ändå att granskningens största målsättning, att höja sysselsättningen, inte uppnåddes.

- Regeringen säger sig alltjämt eftersträva en sysselsättningsgrad på 72 procent. Ändå lyckades man inte presentera tillräckligt många konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningen. Regeringen kommer inte att nå sin egen målsättning. Detta är allvarligt, eftersom det bästa sättet att få landets ekonomi på fötter är att skapa nya arbetsplatser, säger Henriksson.

 

- Det är mycket beklagligt att reformen av familjeledigheterna inte framskrider alls. Jag hade hoppats att denna nödvändiga reform inte skulle ha fallit på Sannfinländarnas ideologi.

 

Enligt Henriksson verkar det också som att de inbesparingar som vårdreformen skulle inbringa blir allt mer osannolika.

 

- Regeringens granskning presenterade inget sådant som skulle öka tron på att vårdreformen verkligen skulle spara pengar. Tvärtom verkar det som att reformen endast ökar kostnaderna. Hur går detta ihop med regeringens målsättningar?

- Regeringen säger sig alltjämt eftersträva en sysselsättningsgrad på 72 procent. Ändå lyckades man inte presentera tillräckligt många konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningen. Regeringen kommer inte att nå sin egen målsättning. Detta är allvarligt, eftersom det bästa sättet att få landets ekonomi på fötter är att skapa nya arbetsplatser, säger Henriksson.

 

- Det är mycket beklagligt att reformen av familjeledigheterna inte framskrider alls. Jag hade hoppats att denna nödvändiga reform inte skulle ha fallit på Sannfinländarnas ideologi.

 

Enligt Henriksson verkar det också som att de inbesparingar som vårdreformen skulle inbringa blir allt mer osannolika.

 

- Regeringens granskning presenterade inget sådant som skulle öka tron på att vårdreformen verkligen skulle spara pengar. Tvärtom verkar det som att reformen endast ökar kostnaderna. Hur går detta ihop med regeringens målsättningar?