Pressmeddelande 26.04.2017: Henriksson: Dags ratificera ILO 169

08.05.2017 kl. 12:38
På tankesmedjan Magmas seminarium ”Samepolitik i Finland och Norden”
idag krävde SFP:s partiordförande och riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson att regeringen äntligen går in för att ratificera ILO:s konvention 169 om ursprungsfolk och stamfolk.

- Staten Finland har i årtionden kränkt ursprungsbefolkningens rättigheter. Det vore viktigt att Finland nu under loppet av jubileumsåret för såväl samernas nationaldag som Finlands självständighet äntligen skulle ta sig i kragen och ratificera konventionen. På så sätt kunde man också stärka samernas förtroende för statsmakten, säger Henriksson.

 

Svenska folkpartiet arbetade under förra regeringsperioden hårt för ratificeringen av konventionen. På slutrakan höll inte regeringsleden, och ratificeringen blev vilande i riksdagen.

 

- Samerna är Europas enda ursprungsfolk, och deras rätt till bevarande av sitt språk, sin kultur och utövandet av sina näringar handlar om mänskliga rättigheter. Jag välkomnar SDP:s ungdomsförbunds ordförande Mikkel Näkkäläjärvis besked om att SDP skulle vara beredd att ratificera ILO 169. Jag hoppas det gäller hela riksdagsgruppen.