Pressmeddelande 06.05.2017: Inser centerfältet blåsningen?

08.05.2017 kl. 12:56
Svenska folkpartiets partiordförande Anna-Maja Henriksson oroar sig för att regeringens planer för landskapen tar makten från medborgarna och för över den på statsmakten.

- Det som håller på att ske är att makten över vården koncentreras till ministerierna. Landskapsreformen är inte en reform där man stärker det regionala och lokala inflytandet, utan en där man centraliserar och stärker finans- samt social- och hälsovårdsministeriernas makt gentemot regionerna, säger Henriksson.

Dagens Helsingin Sanomat visar en simulerad verklighet över hur makten i landskapen skulle fördelas efter landskapsreformen.

- Simuleringen visar reformens riktning. Det är uppenbart att reformen handlar om ett centraliseringsprojekt, också då det gäller maktbalansen inom landskapen. Enligt tidningen kan upp till 150 kommuner bli utan representant i landskapsfullmäktige. Inser centerfältet vilken blåsning man håller på att utsättas för? 

- Vill man absolut ha en landskapsförvaltning, så ge landskapen en verklig självstyrelse, säger Henriksson.