Pressmeddelande 27.05.2017: Välkommet med satsningar på språkbadskunnande

05.06.2017 kl. 11:25
SFP:s partiordförande, tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson lyfte vid barnträdgårdslärarutbildningslinjens dimission i Jakobstad idag upp språkbad som en fungerande lösning för språkutbildning.

Enligt undersökningar stärker språkbad elevernas modersmål vid sidan av det andra språket.

 

- Jag är övertygad om att vi har allt att vinna på att man också i utbildningen av barnträdgårdslärare kan ta tillvara den potential och de möjligheter som finns till tidig språkinlärning. Därför är det välkommet med de satsningar som Åbo Akademi nu aviserat gällande stärkande av språkbadskunnandet, säger Henriksson.

 

Henriksson påpekade också att språkbad heller inte kostar mera än vanlig dagvård eller grundskola, men att det blir sårbart ifall det inte finns tillgång till lärare.

 

- Jag har många gånger haft glädjen att i nationella sammanhang lyfta fram Jakobstads språkbadsskola som ett gott exempel på ett lyckat sätt att erbjuda språkbad på både finska och på svenska. Där börjar barnen vid 5-års ålder, så språkbadet kommer in redan i daghemmet.