En ständig kamp för den lokala sjukvården

24.04.2017 kl. 13:30
I tjugo år har jag varit med och jobbat för bland annat en fungerande vård i Jakobstad med omnejd.

Under åren har olika verksamheter på Malmska sjukhuset varit hotade. Än har det gällt barnavdelningen, än förlossningarna. Länge har vi lyckats stå emot centraliseringsvindarna, och klarat av att avböja hoten. Samtidigt har sjukhuset klarat av att bygga upp unika vårdkoncept inom exempelvis rehabilitering och ätstörningsvård.

De senaste åren har statsmaktens grepp hårdnat. Det började redan under förra regeringsperioden då jag var justitieminister. Då ville de stora regeringspartierna minska antalet förlossningssjukhus. Under ledning av dåvarande omsorgsminister Susanna Huovinen (SDP) drevs en skärpning av jourförordningen igenom år 2013. Jag och SFP motsatte oss, röstade emot detta förslag och lämnade in en avvikande åsikt. Vi ville inte ha en minimigräns på 1000 förlossningar. Vi ville heller inte ha en skärpning som tog bort de mindre sjukhusens möjligheter att ordna beredskap via så kallad bakjour, det vill säga läkare som kunnat dejourera hemifrån. Huovinens åtgärder ledde till att förlossningarna upphörde i Jakobstad.

Nu driver den sittande regeringen en ytterligare skärpning. I december pressade regeringen igenom en lagändring, som innebär att all kirurgisk verksamhet som kräver annat än lokalbedövning ska centraliseras till centralsjukhusen. Det här anser SFP inte att är klokt. Där vården fungerar, där man satsat på nya operationssalar, där personal finns och  patienterna varit nöjda, där borde man också få fortsätta med dagkirurgi. SFP föreslog därför i riksdagen att förslaget skulle förkastas och fick stöd av hela övriga oppositionen. Men vi förlorade omröstningen, och regeringens lagändring gick igenom. Därför måste vi nu söka andra lösningar för att hitta en väg framåt så att Malmska kunde fortsätta med dagkirurgin. Enkelt är det inte.

Det vore skäl också för Viktor Kock att sätta sig in i denna problematik. Det gäller att vända varje sten. Ifall en lösning inte hittas inom ramen för landskapet, ja då är åtminstone jag och SFP öppna för att se på modeller med någon privat aktör, för att trygga också denna del av vården i Jakobstad. Detta tåg går nu och jobbet för den lokala vården tar inte slut bara för att det råkar vara val på kommande.