Det bästa kommunalvalet på 20 år

24.04.2017 kl. 13:31
Svenska folkpartiet gör sitt bästa kommunalval på 20 år med mer än 125 500 röster i 52 kommuner.

Det ger oss 4,9 procents understöd och 470 fullmäktigeplatser. Som partiordförande är jag oerhört stolt över den helt suveräna laginsatsen. För i politiken handlar det om lagarbete. De som inte blev invalda ska veta att de också är delaktiga i framgången. Det är tillsammans vi lyckats och allas insats har varit värdefull. Jag vill också passa på att tacka alla som gett SFP sitt förtroende. Vi ska göra allt för att förvalta det väl. 

Även ur en österbottnisk synvinkel är resultatet positivt och SFP i Österbotten gör för sin del sitt bästa kommunalval sedan 1992. Det är mer än 4000 fler väljare som denna gång valt att rösta på SFP och det har gett oss totalt fem nya mandat. I Vasa gör vi ett fantastiskt fint val och går framåt med otroliga 2771 röster. Joakim Strands personliga röstetal är verkligt imponerande. Vi går även framåt i bland annat Jakobstad, Kristinestad, Korsnäs, Malax och Korsholm. Med det sagt ser vi förstås också på kommunerna där det inte gått lika bra och funderar vad det är som inte denna gång tilltalat våra potentiella väljare.


Ett annat glädjeämne i vår kommunalvalskampanj är att vi av alla partier hade största andelen unga kandidater. Det är uppenbart att intresset för SFP och vår politik har ökat bland unga. Det är positivt för SFP på lång sikt, men det har även varit väldigt trevligt i valkampanjen med så många nya ansikten. Ett stort tack går givetvis här till Svensk Ungdom.

Orsakerna till framgången är förstås många. Men klart är att bland annat kampen för fulljouren vid Vasa centralsjukhus har haft betydelse. Människor runt om i landet, inte enbart i Vasa, har visat sin uppskattning för det arbete som SFP har gjort i frågan. Det syns också väldigt tydligt i det lokala resultatet i Vasa, där Samlingspartiet gör ett rekorddåligt val. Också i övrigt är valresultatet svidande för statsministerpartiet Centern samt för Sannfinländarna som bägge backar rejält.

Jag ser valresultatet som en mycket klar signal till regeringen. Nu måste den börja lyssna på våra argument gällande vårdreformen. Folket vill inte ha en dålig vårdreform och det som fungerar ska inte brytas ner. Ännu är det heller inte för sent att låta VCS utvecklas och behålla fulljouren. Samtidigt behöver vi jobba för en hållbar gemensam social- och hälsovårdslösning för hela landskapet, från Kronoby i norr till Kristinestad i söder.

Slutligen kan jag inte låta bli att konstatera att det fenomenala valresultatet också betyder att SFP återtar sin plats i Kommunförbundets styrelse, en plats vi varit utan de senaste åtta åren. 


 

Livet är lokalt. SFP ska i våra kommuner fortsätta jobba för en god vård, skola, omsorg, där miljöfrågor och näringslivsutveckling har sin givna plats. Detta utgående från en värdegrund som håller - Nära Dig!