Pressmeddelande 29.06.2017:Knock-out på regeringens vårdreformsmodell

04.07.2017 kl. 11:29
- Grundlagsutskottets utlåtande är en knock-out på regeringens vårdreformsmodell. Det är solklart, även om regeringen nu försöker förfina saken.

- Man kan fråga sig ifall det någonsin har funnits en regeringsproposition som innehåller så här mycket grundlagsstridigheter, säger SFPs partiordförande och medlem i grundlagsutskottet, Anna-Maja Henriksson.

Enligt Henriksson har regeringen helt medveten om problemen drivit sin reform i en sådan återvändsgränd, att det på ett allvarligt sätt försvagar regeringens trovärdighet.

- SFP, den övriga oppositionen och sakkunniga har otaliga gånger varnat regeringen om de problem som finns i förslaget, men förgäves. Regeringen har inte lyssnat, utan har istället kraftigt pressat reformen framåt. Det har varit sorgligt att följa med hur man gått till väga på det här sättet i den kanske största förvaltningsreformen under vår självständighet.

Henriksson kräver att alla riksdagspartier tas med i vårdreformens fortsatta beredning.

- Nu skulle det vara möjligt att göra en god, patientinriktad reform, med en fiffigt förverkligad valfrihet. Den enda rätta, ansvarsfulla vägen framåt är att alla riksdagspartier tillsammans bereder ett nytt vårdreformsförslag.