Henriksson: Vårdreformen når inte målen - kritiken mot inbesparningsmålen måste tas på allvar

13.11.2017 kl. 09:13
SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson är mycket kritisk till att de mål regeringen ursprungligen hade med vårdreformen inte verkar att kunna uppnås. Det här gäller inte enbart målet med en mer jämlik vård och bättre samverkan (integration) mellan olika aktörer utan även de stora ekonomiska målen.

− Det är mycket allvarligt när Statens revisionsverk bedömer att regeringens inbesparingsmål i samband med vårdreformen på 3 miljarder euro inte är realistiska. Hon efterlyser nu klara och trovärdiga kalkyler av regeringen för social- och hälsovårdsreformen.

Samtidigt ska vi komma ihåg att vi enligt internationell statistik har en mycket kostnadseffektiv vård i Finland. Vår specialistsjukvård håller också en mycket hög nivå, säger Henriksson och tillägger att vi inte har råd att äventyra en väl fungerande akutvård, som behövs runtom i vårt land.

− Om bara en och en halv månad träder den nya lagen om jourerna och centraliseringen av verksamheter vid sjukhusen i kraft. Då koncentreras fulljouren till tolv centralsjukhus, medan bl.a de mindre sjukhusen fråntas rätten att göra dagkirurgiska operationer som kräver anestesi.

Det sker innan riksdagen har lyckats besluta om social- och hälsovårdsreformen.

− Regeringen saknar en helhetssyn på hur sjukvården ska skötas i Finland. Att genomföra jour- och centraliseringsreformen med allt vad det innebär innan helheten med valfriheten är klar är inte klok politik, säger Henriksson.

− Det leder ofrånkomligen till operationsköer och stor risk för kaos med resultatet att patienten hamnar i kläm – igen, säger Anna-Maja Henriksson.


 

Tilläggsuppgifter: Anna-Maja Henriksson, tfn 050-512 2377.