Kolumn, ÖT: Fixa riksåttan och vintervägunderhållet!

29.12.2017 kl. 10:28
Riksväg 8, eller riksåttan, som den kallas i folkmun, är en av de viktigaste vägarna i landet, som inte leder till Helsingfors. Vägens skick är dock stundvis under all kritik. Det är oacceptabelt att vissa vägars underhåll verkar försummas mer än andras.

Längs med riksåttan bor det mer än 850 000 invånare och det finns omkring 400 000 arbetsplatser. En betydande del av landets energi produceras invid denna väg. Här finns såväl skogsindustri, kemi-, metall- och livsmedelsindustri m.m. Alla beroende av fungerande transporter. Här finns flygfält och nästan hälften av Finlands import och export sköts vid hamnar nära vägen. Riksåttan kan alltså utan tvivel sägas vara något av en livsnerv för oss i Österbotten, från Karleby till Kristinestad.

 

Många av oss har nu i julhelgen ändå själva fått erfara att riksåttan är i allt annat än bra skick. Den är tidvis oplogad och spårig, en del korsningar kan ses som direkt farliga. Otaliga gånger har jag kört på riksåttan och känt att det kan gå tokigt, inte på grund av mig eller andra bilister, utan på grund av att underlaget är opålitligt och sikten otillräcklig. Jag vet att jag inte är ensam om den känslan.

 

Handelskammaren lyfte tidigare i veckan upp att riksåttan är i desperat behov av förbättringar och att den ställvis är i olovligt dåligt skick. De föreslår bl.a. fyrfiliga vägavsnitt på en del ställen, ett tillräckligt antal omkörningsfiler, betydande höjning av säkerheten vid korsningar och ett större beaktande av den tunga trafikens behov. Det här är förbättringsförslag som jag och många med mig stöder.

 

I riksdagen har jag med de andra österbottniska riksdagsledamöterna lämnat in budgetmotioner för att öka anslagen för riksåttan. Förra perioden då SFP satt i regeringen och jag själv var minister, lyckades vi få in pengar för bl.a. Jakobstads hamnväg. Nu bör andra skedet av hamnvägen samt riksåttan stå i tur.

 

Att ha ett fungerande vägnät är ett måste för oss som bor och rör oss i regionen. Likaså är ett fungerande det ett måste för näringslivet. Nu förlöper transporterna längs vägen delvis trögt och fordonsparkernas slitage är stort. Det genererar extra kostnader för företagen och hämmar deras konkurrenskraft.

 

Vad gäller vintervägunderhållet, måste vi omgående få till en förbättring. Inga fler mänskoliv borde få sättas på spel p.g.a. ställvis undermåligt underhåll. Det gäller inte enbart riksåttan. Under de senaste veckorna har jag talat med flera ansvarspersoner för såväl bussbolag som åkerier i nejden. Deras oro är påtaglig. Ja, oro är egentligen ett för lindrigt ord. Nödrop passar bättre. Och nödropen behöver tas på allvar av alla som kan bidra till en förbättring. Därför har vi tillsammans med mina goda kollegor Mats Nylund och Peter Östman, lämnat in en åtgärdsmotion. I den efterlyser vi att regeringen vidtar åtgärder för att förnya kriterierna för vinterunderhållet och tar i bruk bästa tänkbara teknik för kvalitetskontroll och uppföljning.

 

Österbotten som en av de mest företagsamma regionerna i landet och med en sysselsättningsgrad som är högre än någon annanstans på fastlandet förtjänar ett fungerande och säkert vägnät. Jag är övertygad om att insatserna i förbättrat vägnät snabbt skulle betala sig tillbaka genom bättre förutsättningar för både människor och näringsliv att bo och verka i denna goda region. Med önskan om ett gott nytt år till alla ÖT-läsare.

 

Anna-Maja Henriksson
Riksdagsledamot, partiordförande
SFP