Ledare, Medborgarbladet: Presidentvalet handlar också om värderingar

12.01.2018 kl. 10:59
Samhället omkring oss förändras, vare sig vi vill det eller inte. Urbaniseringen är ett faktum och arbetslivet kommer att reformeras. Att bli en nejsägare och enbart streta emot kan inte vara lösningen. Vi måste istället arbeta för att samhällsklyftorna inte skulle öka, bli djupare eller att det som idag fungerar inte rivs ner.

Samhällsförändringen, och regeringens nuvarande politik, gör att allt mer centraliseras till några få tillväxtcentra. Helsingfors samlingspartistiska borgmästare har sammankallat de 21 största städernas ledning och regeringen väljer att koncentrera fulljouren till endast 12 centralsjukhus. Jag skulle hävda att det behövs fler tillväxtcentra än 12 eller 21 i vårt stora land.

 

Klyftor i samhället uppstår då alla inte har jämlika förutsättningar, då det finns de som har en lovande framtid framför sig och de som inte hittar sin plats i samhället. Det handlar om samhällsekonomiskt misslyckande om klyftorna i samhället växer. Bästa garanten för att motverka ökade samhällsklyftor är kvalitativ och avgiftsfri utbildning. Ett starkt medborgarsamhälle, trygghet och delaktighet i arbetslivet är likaså betydande pelare. Det måste alltid finnas ett sporrande socialt skyddsnät.

 

Även vår presidentkandidat Nils ”Nicke” Torvalds har i kampanjen varit inne på samma spår. Han tar avstamp i sin erfarenhet av internationell politik och egna upplevelser från både USA och Ryssland. President Trumps framgång baserar sig till en del på att människor i vissa delar av USA känner att de glömts bort. Ryssland för sin del har inte ett samhälleligt, ekonomiskt eller politiskt system som klarar av att ta tag i tudelningen och Nicke har fört fram att det kan leda till säkerhetspolitiska utmaningar.

 

Nicke har tydligt lyft fram att Finland däremot har ett samhällssystem som klarar av att svara på utmaningarna. Men det krävs konkreta åtgärder samt vilja att tackla och förebygga samhällsklyftor. Det handlar om utbildning, sysselsättning, trygghet och delaktighet. Det måste finnas förutsättningar för det goda livet på flera håll i vårt land, inte bara i tillväxtcentrana.

 

Nicke resonerar klart och tydligt om Finlands framtid, något som överlag annars saknas i presidentvalskampanjen. Han har en klar framtidssyn nationellt och den starkaste utrikespolitiska analysen samt gedigna egna erfarenheter. Nicke är en tydlig värdeledare för Finland. Därför går min röst i detta presidentval till Nils Torvalds.

 

Anna-Maja Henriksson

Partiordförande