Stärk kvinnors rättsskydd

05.03.2018 kl. 16:52
SFP:s partiordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson har lämnat in en lagmotion om att införa kön som skärpningsgrund i strafflagen.

- I dag finns etniskt ursprung och religion som motiv för straffskärpningsgrunder i lagstiftningen. För att hat ska kunna bekämpas på ett mer jämställt sätt borde även kön läggas till som en skärpningsgrund i strafflagstiftningen, säger Henriksson.

Internet och digitaliseringen har också ändrat på våra sätt att kommunicera och umgås. I dag lever vi i allt högre grad vår liv på nätet, vilket för med sig möjligheter men också utmaningar. Hat och hot drabbar ofta kvinnor på grund av kön, medan män oftare utsätts för hot och påhopp som gäller deras yrke och kompetens, Kvinnor utsätts i större utsträckning för sexuella och sexistiska kränkningar.

- Kvinnors närvaro i offentliga rum, som på nätet, riskerar att begränsas. Då personer tvingas känna fruktan för vad de säger i det offentliga hotas yttrandefriheten och på sikt även demokratin, säger Svenska Kvinnoförbundets ordförande Anna Jungner-Nordgren.

- Lagstiftningen har inte hunnit med i utvecklingen. Nu krävs det åtgärder för att jämställdhetsutvecklingen inte ska stagnera, säger Henriksson.