Insändare: Dumt att köra ned små sjukhus

05.03.2018 kl. 17:57
Den här kraftiga centraliseringen borde stoppas innan skadorna blir alltför stora.

Den nya hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft vid årsskiftet leder till att operationer som kräver anestesi och som hittills gjorts vid över 30 kretssjukhus koncentreras till centralsjukhusen. Många helt vanliga dagkirurgiska ingrepp får alltså inte längre utföras någon annanstans än på centralsjukhusen. Vid mindre sjukhus, de tidigare kretssjukhusen, får man bara göra operationer som kan utföras med lokalbedövning. Verksamheten vid de små sjukhusen har alltså kraftigt körts ned. Att anestesin inte längre finns vid de mindre sjukhusen försämrar allmänt taget patientsäkerheten. Detta är ett resultat av den så kallade jourreformen.

Till exempel Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts förvaltningsöverläkare Lasse Lehtonen har i offentligheten konstaterat att det inte i något skede har funnits några medicinska skäl till att centralisera all operationsverksamhet. Lehtonen anser att det är oklokt att flytta över mindre ingrepp till jourhavande centralsjukhus eller universitetssjukhus. Det leder till rusning och köer som till och med kan försämra patientsäkerheten då det blir bråttom med många patienter.

Den här centraliseringsivern har väckt farhågor över partigränserna, till och med inom regeringspartierna. I höstas lämnade SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson in en lagmotion i vilken det krävdes att landskapet själv skulle få rätt att besluta om vilka operationer som utförs var och hur jourverksamheten ordnas inom landskapet.

Bekymrade experter, kommundirektörer och riksdagsledamöter har diskuterat frågan med ansvariga ministrar, men utan några resultat. Vi har bett om beräkningar om de påstådda besparingarna som jourreformen skulle ge och regeringen har lovat att presentera siffrorna.

Regeringen genomförde hur som helst sin centraliseringsreform. Därför är det mycket häpnadsväckande att det nu, två månader efter att lagen har trätt i kraft, meddelas om en kommande lagändring. Enligt den skulle sjukvårdsdistrikten kunna besluta om att operationerna genomförs också på andra ställen än på centralsjukhusen genom att avtal ingås med ett kretssjukhus eller ett privat sjukhus. Ett villkor är ändå att patienten kan flyttas på mindre än en halvtimme från sjukhuset till ett centralsjukhus för fortsatt vård. Avsikten är alltså klart den att man vill bädda för att de privata sjukhusen ska få genomföra operationer i landskapens centralorter. Det i sig är ingen dålig sak. Däremot är det fullständigt orättvist att den här möjligheten inte erbjuds de mindre offentliga sjukhusen. Varför måste operationerna inom den offentliga sektorn först köras ned?

Den här kraftiga centraliseringen borde stoppas innan skadorna blir alltför stora. Det är motiverat att landskapen själva ska få avgöra vid vilka sjukhus som operationerna ska genomföras. Det handlar framför allt om rättvisa i att garantera lokal tillgång till specialiserad sjukvård och jämlikhet mellan invånarna i de olika landskapen.

Anna-Maja Henriksson partiordförande, riksdagsledamot (SFP)

Kristiina Salonen riksdagsledamot (SDP)

Sari Essayah partiordförande, riksdagsledamot (KD)

Sirkka-Liisa Anttila riksdagsledamot (C)

Hanna Halmeenpää riksdagsledamot (De gröna)