Regeringens mål med vårdreformen uppnås inte

12.03.2018 kl. 17:28
För mig är det fullständigt obegripligt att regeringen talar om ”så långt möjligt” när det gäller tryggandet av språkliga rättigheter.

SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson, betvivlar att regeringens nya valfrihetsförslag uppfyller regeringens egna krav, till exempel att hejda kostnadsökningen.

 Vad hände med den ansvarsfulla ekonomiska politiken? Om social- och hälsovårdsreformens sparkrav inte uppfylls, faller också botten ur regeringens hela finanspolitik. Det här är ett faktum som måste uppmärksammas, säger Henriksson.

 Nu dominerar politiska ambitioner och prestigefrågor, men social- och hälsovårdsreformens verkliga mål glöms bort. Det är verkligen sorgligt.

Många av Finlands ledande experter har konstaterat att inte heller de övriga målen som ställts för social- och hälsovårdsreformen kommer att uppfyllas.

 Hur kan regeringen avsiktligt föreslå en reform som inte uppfyller några av de krav som ställts på den? Att man inte når upp till de sparkrav som ställts kunde man ännu förstå om reformens viktigaste mål skulle uppfyllas, nämligen att man skulle uppnå jämlikare social- och hälsovårdstjänster. Men enligt experterna kommer det här inte att ske! Därför är det ofattbart att regeringen fortsätter att köra den här reformen framåt, säger Henriksson.

 Det är också oansvarigt att regeringen inte tänker göra en notifiering av valfrihetsförslaget till EU. Man kan inte spela hasardspel med skattebetalarnas pengar när det gäller en så här stor reform.

Henriksson anser det som obegripligt att det i lagförslagets 41 § föreslås: ”Landskapet ska så långt möjligt se till att tjänster som tillhandahålls mot kundsedel och enligt en personlig budget finns tillgängliga inom landskapet på landskapets språk, så att kundens valfrihet förverkligas i fråga om dessa tjänster.”

 För mig är det fullständigt obegripligt att regeringen talar om ”så långt möjligt” när det gäller tryggandet av språkliga rättigheter, säger Henriksson.