Henriksson och Biaudet: Finlands EU-ordförandeskap behöver ett ambitiöst program

19.03.2018 kl. 13:27
SFP välkomnar statsminister Sipiläs initiativ till samtal om programmet då Finland blir ordförandeland för EU 2019.

– Vi behöver ett ambitiöst program med vettiga skrivningar. Finland har nu en ypperlig möjlighet att profilera sig som en aktiv och konstruktiv aktör inom EU. Rättsstaten, Östersjön, nordliga dimensionen, bankunionen och Erasmussamarbetet är bara några centrala frågor som Finland kan främja under halvåret som EU-ordförande, säger SFP-ledaren Anna-Maja Henriksson.

Hon deltog med riksdagsledamot Eva Biaudet som SFP:s representanter vid onsdagens runda bords-samtal. Alla riksdagsgrupper hade kallats till statsministerns residens Villa Bjälbo.

– Det är bra att samtalen förs parlamentariskt. Värnandet om rättsstaten och främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män är givna profilfrågor för Finland. Vi behöver mera mekanismer som internt stärker rättsstaten inom EU. Det är inte bara i Polen och Ungern det finns stora problem, utan också på flera håll i hela gamla Balkan. Fundamental Rights Agency behöver stärkas inom unionen, säger Biaudet.