SFP delar kommundirektörernas oro för vårdreformen

19.03.2018 kl. 13:28
Svenska Yle rapporterade på torsdagen att kommundirektörerna i svensk- och tvåspråkiga kommuner oroar sig för vad vårdreformen kommer att innebära för respektive kommun.

SFP:s partistyrelse diskuterade frågan vid sitt möte på torsdagsmorgonen.

− Svenska folkpartiet har tagit del av kommundirektörernas oro för vårdreformen och vi delar deras oro, säger SFP:s ordförande, riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson.

Det är bland annat oklart vad som kommer att ske med de fastigheter som har använts för vården.

− Det finns risk för att skattebetalarnas egendom säljs ut, då förlorar samhället möjligheten att styra utbudet av vård. Det inflytandet övergår till den privata vårdsektorn, konstaterar partistyrelsen.

− SFP välkomnar valfrihet i vården, men det behöver ske på ett behärskat sätt.

Kommundirektörernas kraftiga signal om att den egna kommunens röst inte kommer att höras i landskapen, är förståelig, alldeles särskilt då det gäller landskapet Nyland, noterar partistyrelsen. Vi står inför ett enormt demokratiunderskott i landets största landskap med 1,6 miljoner invånare.

Partiordförande Henriksson betonar att den stora vårdreformen inte kan jäktas igenom.

− En så här stor reform måste få den tid den behöver i riksdagen. För patienterna är det viktigare att vårdreformen görs ordentligt än att man upprätthåller regeringspartiernas prestige. Det måste finnas beredskap att skjuta fram landskapsvalet från oktober till april nästa år i samband med riksdagsvalet om riksdagsbehandlingen det kräver, säger Henriksson.