Regeringen bär ansvar för sina dåliga beslut

18.08.2017 kl. 18:39
SFP:s partiordförande tidigare justitieminister Anna-Maja Henriksson anser att de förändringar den sittande regeringen gjort i asylprocessen på alla sätt varit skadliga.

I augusti ifjol gick regeringen in för att förkorta besvärstiden i asylärenden och begränsa tillgången till biträde i första intervjun. Därtill begränsade man rätten att fungera som biträde till rättshjälpsbyråerna och av dem anlitade juridiska byråer eller advokater.

- Dessa förändringar tär på de asylsökandes rättsskydd. Det var ett stort misstag att inte tilllåta exempelvis Flyktingrådgivningen och andra på flyktingfrågor specialiserade få fortsätta biträda de asylsökande vid det första förhöret. Detta missförhållande påpekade jag och SFP samt många sakkunniga i samband med behandlingen i riksdagen, säger Henriksson.

- Nu har regeringens reform i praktiken lett till missbruk av skattemedel då pengar sätts i fickan på jurister som skor sig på folks nöd, utan att på riktigt vara intresserade av att göra sitt jobb så bra som möjligt. I slutändan tär det nuvarande systemet på förtroendet för vår rättsstat.

I dagsläget ändrar förvaltningsdomstolen cirka en tredjedel av Migris beslut i asylärenden. Samtidigt överöses domstolen av asylrelaterade klagomål. Advokatförbundet har redan tagit tag i problematiken kring juristerna som tjänar snabba pengar utan att sätta sig in i de asylsökandes ärende. Henriksson menar ändå att den grundläggande problematiken är regeringens förändringar i processen för ett år sedan.

- Justitieminister Häkkänen och regeringen bör nu skrida till åtgärder och rätta till sina misstag. Med facit på hand var förändringarna ogenomtänkta och ledde till exakt det jag och SFP varnade för i augusti 2016. Då hette det att man ville försnabba processen, men det förefaller allt tydligare att orsaken var att snabbare få ut folk ur landet. Regeringen har ansvaret att nu reda upp problemen och ta tillbaka de skadliga beslut som gjorts.