Henriksson lämnade in lagmotion om dagkirurgin

28.09.2017 kl. 15:12
- Bra att riksdagsledamöterna fått upp ögonen för det galna i vårdreformsförslaget, säger Henriksson.

Yle berättade igår onsdag om ledande överläkare Juha Tuominens oro för hur jourkraven inverkar på de dagkirurgiska operationer som den privata vårdsektorn får göra. Enligt honom hotar dylika operationer upphöra helt ifall regeringens planerade modell träder i kraft. SFP:s partiordförande och medlem av grundlagsutskottet Anna-Maja Henriksson bekräftar Tuominens oro.

- Trots regeringens påstådda önskan att utvidga valfriheten håller förslaget till vårdreform på att leda till en absurd situation. Såväl små sjukhus som de privata vårdproducenterna föreslås bli utan rätt att utföra operationer som kräver mer än lokalbedövning. Dessa åtgärder skulle framöver få utföras endast i sjukhus med dygnet-runt samjour. I praktiken betyder det att alla mindre operationer som kräver nedsövning koncentreras till centralsjukhusen. Det kan inte vara klok hälsopolitik. Det begränsar såväl valfriheten som de mindre sjukhusens verksamhetsförutsättningar betydligt, säger Henriksson.

Henriksson blev medveten om denna ogenomtänkta linjedragning via ministeriets svar till Jakobstads stad. Ett av sjukhusen som berörs är Malmska sjukhuset i Jakobstad. Hela frågan har ändå stor nationell spännvidd, och berör många aktörer och speciellt patienter runt om i Finland.

Henriksson lämnade idag in en lagmotion för att åtgärda ärendet. Motionen är undertecknad av riksdagsledamöter från samtliga regeringspartier. Endast ledamöterna från riksdagsgruppen Blå framtid har inte skrivit under motionen.