Henriksson lobbar för finländska studerandes möjligheter i Sverige

01.10.2017 kl. 15:14
Sedan förra våren har det blivit svårare för finländare att bli antagna till universitet och högskolor i Sverige. Det är på grund av att Universitets- och högskolerådet gjort ändringar i hur finländska och svenska betyg jämförs.

SFP och partiordförande Anna-Maja Henriksson har redan tidigare visat oro för situationen.

- Jag är glad att svenska Centern tagit situationen med finländares försvårade möjligheter till studier i Sverige på allvar. Centerpartiets riksdagsledamot Fredrik Christensson och Alliansen har lyft upp problematiken i Sveriges riksdag. Christenssons insatser ger hopp om förbättrade möjligheter för finländska ungdomar att studera i Sverige igen. Samtidigt välkomnar jag svenska ungdomar att se Finland som ett potentiellt land att studera i, säger Henriksson.

- Den fria rörligheten i Norden har varit vår styrka och stolthet allt sedan 50-talet. Vi har allt att vinna på att unga har möjlighet att välja mellan studier i hela Norden och att forskare kan lära sig av och bidra till det akademiska på flera olika håll i Norden. Vart och ett land för sig är en liten aktör, men tillsammans och genom samarbete kan vi ge bättre möjligheter för våra invånare och vara framgångsrika internationellt.

Henriksson besökte Centerns Partistämma i Malmö i helgen och passade på att diskutera den angelägna frågan med Centerns representanter i riksdagen. Centern i Sverige och Svenska folkpartiet har ett nära samarbete såväl på nordisk, europeisk, som internationell nivå.